• Facebook Basic Square

PILLIÕPE: kitarr, klaver, löökpillid, ukulele, akordion 2019/2020. õa

Registreerime eelmise aasta õppijaid, uusi algajaid ja uusi edasijõudnuid: info@janatrinkerakool.ee Kursuse maht 70 akadeemilist tundi (35 pilli- ja 35 stuudiotundi) sept-mai STUUDIOTUNDIDES õpime noodikirja ja muusikasümboleid, rütme, koordinatsiooni, omaloomingu noodistamist ja palju muud. Tutvume erinevate pillidega, harjutame koos-mängu. Räägime muusikaajaloost ja heliloojatest ja kuulame muusikat. Vt ka: Noodiõpetus stuudiotundides KITARR Pillitunnid individuaal- või rühmaõppes + stuudiotunnid reedeti 17.00 (70 t) Õpetaja Jüri Kukk - neljap, 5. septembril kell 16.00 esimene kokkusaamine õpetajaga: õpperühmade moodustamine (vestlus, uutel edasijõudnutel ettemäng), tundide aja kokku lep

2019/2020. õa EESTI, SAKSA ja LÄTI keele kursused

Info täieneb jooksvalt. Liitumisvõimalus kogu õppeaasta jooksul (ka järeltundidega). EESTI keel võõrkeelena (õpperühmas min 8 õppijat) 2020. a: Eesti A1 (vene keele baasil) 170 t, s.h 120 kontakttundi (828.- €) T, N, R 13.15-15.30 (+paus) Õppeperiood: 18.02-31.10.2020 Algus 18. veebr Õpet Mare Soomere Liitumisel 12 MÄRTSIL: Eesti A1 (vene keele baasil) 170 t, s.h 100 kontakttundi (13 järeleaitamistundi) Hind: 808,30 € Liitumisel 20 MÄRTSIL: Eesti A1 (vene keele baasil) 170 t, s.h 93 kontakttundi (15 järeleaitamistundi) Hind: 778,20 € Eesti keel, A2-tasemeeksamiks valmistumine (vene keele baasil) 280 t, s.h 160 kontakttundi (1104 €) T, N, R 10.30-12.45 (+paus) Õppeperiood: 04.02-31.10.202

2019/2020. õa SOOME keele ja VENE keele kursused

Liitumisvõimalus juba alustanud õpperühmadega. Täiendame infot (tunniplaan, kursuste algus) jooksvalt SOOME keel Tase Auditoorseid tunde Tunniplaan Kursuse algus (kursuse kogu- ja lõpp maht) _____________________________________ A1 intensiivkursus väikerühmas 56 t (105 t) E ja K 9.00-11.15(+paus) K, 5. veebr Koolitaja: Mall Raig SOOME KEEL klienditeeninduses. Algajale - õhtuti 40 t (80 t) K 17.15-18.45 ja N 18.00-19.30 Koolitaja: Mall Raig Algab K, 25. märtsil Hind:220 €, osamaksetena kokku 240 € A2 70 t (105 t) E 17.15-18.45 23. sept - 29. mai Koolitaja: Mall Raig A2 väikerühmas 56 t (96 t) E 17.15-18.45/19.30

2019/2020. õa INGLISE KEELE kursused

Liitumisvõimalus juba alustanud õpperühmadega​. Lasterühmad Kursused ´a 30 õppetundi, hind 27 € kuus, õpetaja Kai Sommer: Lapsed 1A (algajad, taasalustajad) E 15:35-16:20, algus 7. okt Lapsed 3A (III-IV aasta õppijad) E 16:30-17:15, algus 23. sept Inglise keel - kursused täiskasvanutele (ja koolinoortele): NB! Auditoorse töö tunnid + iseseisev töö = kursuse üldmaht Auditoor- seid Tase tunde Tunniplaan (Rühm)_ Koolitaja_ Kursuse algus A1 70t N/T 17.15-18.45 (ITÕ A1), Ingrid Lepp, 26. sept A2 140t T, N 8.30-11.30 (+paus) 4. veebr-12. juuni Koolitaja: Mall Pöial Hind osade kaupa tasumisel 720 € A2 90t (s.h 2 järeleaitamistundi) T, N 8.30-11.30 (+paus)

ALBERTI KLUBI 7-10a nutikatele 2019/2020. õa

Ootame Alberti klubisse uudishimulikke ja nutikaid 1.-3. klassi õpilasi. Arendame põnevalt loogikat ja mõttekiirust, süvenemisoskust ja mälu. Tegeleme nuputamise ja robootikaga, arutleme ja leiutame ning õpime koostööd. Raskusaste rühmades erinev Alberti klubi Õppekava: Reaalained 1. klass ja eelkool (laps oskab lugeda) - R 16.45 - 17.45. Algus 13. sept 2. klass - R 15.30 - 16.30. Algus 13. sept 3. klass - N 15.30 - 17.00. Algus 12. sept Eesmärgid: Õpilane - kasutab ja tõlgendab oskuslikult ning iseseisvalt erinevaid info esituse viise (nii tekstilisi kui matemaatilisi), sh digitaalseid; - rakendab loogilist mõtlemist erinevate valdkondade probleeme uurides ja lahendades; - arendab oma intui

SA Pärnu Vabahariduskeskus

  • w-facebook
  • w-youtube