• Facebook Basic Square

Keeleõpe SUVEL 2020. UUED KURSUSED kontakttundidega ja veebiõppes

Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele Kursused kontakttundidega koolimajas J.V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Skype, Zoom... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni). Maksta saab ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus. Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26 Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner Infot täiendatakse jooksvalt: EESTI keele kursused - tunnid 2-3 x nädalas ´a 2-4 akad. tundi Eesti keel võõrkeelena, tase A1 (VENE keele baasil) - algus

SA Pärnu Vabahariduskeskus

  • w-facebook
  • w-youtube