• Facebook Basic Square

NORRA keele ja ROOTSI keele kursused 2020/2021. õa

Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele Kursused kontakttundidega koolimajas J.V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Zoom/Sype... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni). Kursuste maht: auditoorsete tundide arvu järel sulgudes on näidatud kursuse kogumaht. Kursusetasu saab maksta ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus. Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26 Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner Liitumisvõimalus juba alanud kursustega (ka järeltundideg

SOOME keele ja VENE keele kursused 2020/2021. õa

Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele Kursused kontakttundidega koolimajas J.V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Skype, Zoom... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni). Kursuste maht: auditoorsete tundide arvu järel sulgudes on näidatud kursuse kogumaht. Kursusetasu saab maksta ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus. Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26 Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner Liitumisvõimalus juba alustanud õpperühmadega. Täiendam

PILLIÕPE 2020/2021. õa: kitarr, klaver, ukulele, löökpillid

Registreerime eelmise aasta õppijaid, uusi algajaid ja edasijõudnuid: info@janatrinkerakool.ee Kursuse maht 66 akadeemilist tundi (35 pilli- ja 31 stuudiotundi) sept-mai/juuni Stuudiotunnid algavad R, 9. oktoobril: Stuudio 1 - R kl 16.00-16.45 Stuudio 2 - R kl 16.55-17.40 Lisainfo oma pilliõpetajalt. STUUDIOTUNDIDES õpime noodikirja ja muusikasümboleid, rütme, koordinatsiooni, omaloomingu noodistamist ja palju muud. Tutvume erinevate pillidega, harjutame koosmängu. Esineme kooli kontsertidel. Räägime muusikaajaloost ja heliloojatest ja kuulame muusikat. Vt ka: Noodiõpetus stuudiotundides KITARR Pillitunnid individuaal- või rühmaõppes + stuudiotunnid (kursus kokku 66 t) Õpetaja Jüri Kukk Es

SA Pärnu Vabahariduskeskus

  • w-facebook
  • w-youtube