• Facebook Basic Square

Registreerime eelmise aasta õppijaid, uusi algajaid ja uusi edasijõudnuidinfo@janatrinkerakool.ee

Kursuse maht 70 akadeemilist tundi (35 pilli- ja 35 stuudiotundi) sept-mai

STUUDIOTUNDIDES

õpime noodikirja ja muusikasümboleid, rütme, koordinatsiooni, omaloomingu n...

Info täieneb jooksvalt.

Liitumisvõimalus kogu õppeaasta jooksul (ka järeltundidega).

   EESTI keel võõrkeelena

   (õpperühmas min 8 õppijat)

2020. a: 

Eesti A1 (vene keele baasil)

                  170 t, s.h 120 ko...

Liitumisvõimalus juba alustanud õpperühmadega.

Täiendame infot (tunniplaan, kursuste algus) jooksvalt

SOOME keel

Tase   Auditoorseid tunde    Tunniplaan               Kursuse algus

         (kursuse   kogu-...

Liitumisvõimalus juba alustanud õpperühmadega​.

  • Lasterühmad 

Kursused ´a 30 õppetundi, hind 27 € kuus, õpetaja Kai Sommer:

Lapsed 1A

(algajad, taasalustajad)  E 15:35-16:20, algus 7. okt

Lapsed 3A

(III-IV aasta õppijad)     E 16:30-17:15, algus 23. sept

Ootame Alberti klubisse uudishimulikke ja nutikaid 1.-3. klassi õpilasi. Arendame põnevalt loogikat ja mõttekiirust, süvenemisoskust ja mälu. Tegeleme nuputamise ja robootikaga, arutleme ja leiutame ning õpime koostööd. Raskusaste rühmades erinev

Alberti klubi

Õppek...

Please reload

SA Pärnu Vabahariduskeskus

  • w-facebook
  • w-youtube