TUNNEME ELUST RÕÕMU

Terviseedenduslike tegevuste sari Pärnumaa 63+ inimestele.

Jaanuar-märts 2020

Loengusarjaga vanusele 63+ kutsusime kohale erinevaid lektoreid ja tutvustasime, kuidas on ea kasvades võimalik säilitada õppimisvõime, parandada füüsilist vormi, toituda tervislikult, tulla toime haigustega, suurendada sotsiaalset suhtlemist, leida endas rahu ja tasakaal ning tunda elust rõõmu. Igale loengule järgnes ka praktiline tegevus, arutelu ja tagasiside andmine.

Loengud toimusid neljal korral jaanuarist märtsini. Loengutes osales kokku 132 inimest.

Teemad: 

1. Elukestev õpe ja selle tähtsus.

     Lektor: muusikapedagoog Jana Trink.

2. Tervisliku toitumise toel tervena elatud eluaastate pikendamine.

     Lektor: taimetark ja õieterapeut Mercedes Merimaa.

3. Vaimse tervise olulisus.

    Lektorid: geriaater Anu Ilp ja täiskasvanute koolitaja Tuuli Koitjärv

4. Liikumisharrastuste vajalikkuse teadvustamine ja hoiakute kujundamine.

    Lektor: terviseedendaja Albert Anderson.

Projekti toetas Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

SA Pärnu Vabahariduskeskus

  • w-facebook
  • w-youtube