Keeletasemed on määratud vastavalt Euroopa Nõukogu keelemapi kirjeldusele. 

Soovi korral on võimalik sooritada test keeleoskustaseme määramiseks. 

LÄTI KEEL ja kultuur

Koolituse tulemusel saavutab õppija läti keele oskustaseme A1.

 

Koolituse lõpuks õppija:

• oskab kasutada igapäevaseid väljendeid ja lauseid.

• oskab ennast ja oma pere tutvustada, tervitada ja viisakusväljendeid.

• oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele küsimustele vastata.

• oskab rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada ümbrust.

• tunneb vähesel määral Läti kultuuri ja ajalugu.

• kirjutamisel oskab koostada lihtsaid kirju ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga.