top of page

ImproviSSSimo 2021

11. juunil 2021 toimus üheksandat korda Pärnu Keskraamatukogu suures saalis muusikahuviliste noorte omaloomingu õhtu ImproviSSSimo.

Jaanuaris 2021 kuulutasime välja uue ImproviSSSimo teema, kus noored said inspiratsiooni kirjanik Heljo Männi loomingust. Iga õpilane sai ise valida luuletuse või proosapala, mida muusika loomisel aluseks võtta. Koos juhendajaga pandi paika ajakava, mõeldi meetodite üle, arutati muusikapalade ülesehitust, muusikalisi väljendusvahendeid ja arutleti, millisena näeb õpilane oma töö lõpptulemust.

Veebruaris alustati töötubadega. Alguses koolimajas ja kui tulid COVID piirangud, jätkusid töötoad veebivahendusel. Noorte tööd köideti väikesesse noodivihikusse, mille nad hiljem kingituseks said. Esialgselt oli plaanitud omaloomingu õhtu 16. aprillile, seejärel mai kuuse ja lõpuks toimus esitus juuni alguses.  Seekord tehti koostööd MTÜ Priimus teatritrupiga JANKEL.  Noored näitlejad lugesid muusikute väljavalitud luulet ja tekste muusikateoste vahepaladeks.  Õhtu külalisesineja oli seekord tuntud dirigent ja muusikaõpetaja Elo Kesküla, kes kuulas noorte muusikapalu ning seejärel andis tagasisidet loodule. Hiljem tekkis vahetu vestlus noorte ja külalise vahel, kus Elo Kesküla jagas oma kogemusi ning innustas noori jätkama loometööga.

Õpilasi juhendasid Mall Pöial ja Merlin Madisson.

Üritust toetas Pärnu linnavalitsus.

bottom of page