top of page

LÄTI KEEL ja kultuur

Koolituse tulemusel saavutab õppija läti keele oskustaseme A1.

 

Koolituse lõpuks õppija:

• oskab kasutada igapäevaseid väljendeid ja lauseid.

• oskab ennast ja oma pere tutvustada, tervitada ja viisakusväljendeid.

• oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele küsimustele vastata.

• oskab rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada ümbrust.

• tunneb vähesel määral Läti kultuuri ja ajalugu.

• kirjutamisel oskab koostada lihtsaid kirju ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga.

Keeletasemed on määratud vastavalt Euroopa Nõukogu keelemapi kirjeldusele. 

Soovi korral on võimalik sooritada test keeleoskustaseme määramiseks. 

bottom of page