top of page

NORRA KEEL tase A1; A2

Õppesisu:

Norra tähestik. Hääldamine (üksikute tähtede hääldamine; lühikesed ja pikad vokaalid; konsonandid ja konsonantühendid; sõna- ja lauserõhk). Vi hilser på hverandre - Hei! - Hvordan går det? - Snakker du norsk?  Vi spør og spør - Hva er det? - Mat og drikke - Hvor mange brødskiver spiser du?  I kjøpesenteret - Unnskyld, er det en bank her? - Kjøpesenter - Et godt tilbud. En dag i byen - På kafé - På gata - Hos tannlegen. Vær og årstider - Hvordan er været? - Hvilken årstid liker du best? - En kald vinterdag.  Norge rundt - Hvor skal du i ferien? - Norge er langt - Går du til jobben?  Skolen - Timeplan - På skolekjøkkenet og hjemme - Konferansetime.

Grmmatika:

Sõnajärjestus jutustavas lauses. Eriküsimused. Isikulised asesõnad. Olevik. Sidesõnad. Eituse moodustamine. Omadussõnad. Nimisõna grammatiline sugu. Näitavad asesõnad. Nimisõna ainsuse määramata ja määratud vorm. Nimisõna mitmuse määramata ja määratud vorm. Eessõnad. Kohamäärused. Tegusõna står, ligger. Nimisõna ühildumine omadussõnaga. Modaalsed tegusõnad. Tuleviku väljendamine. Infinitiiv. Üldküsimused ja vastused nendele. Põhiarvud. Kellaaeg. Põhjuslause sõnaga derfor. Määrsõnad. Asesõna det alusena. Otsese kõne muutumine kaudseks kõneks. Asesõnad mye, lite, noe ja mange, få, noen. Küsiv asesõna hvilken, hvilket, hvilke. Enesekohased asesõnad. Käskiv kõneviis. Ebareeglipärased omadussõnad. Umbmäärane asesõna man. Omadussõnade võrdlusastmed. Verbi pöördkonnad ja lihtminevik. Järgarvud. Asesõnade sihitiskääne.

NORRA KEEL tase B1

Õppesisu:

En arbeidsdag - På postkontoret - På vei hjem - Hjemme. Carl skal ha selskap - Hos kjøpmannen - Før selskapet - Velkommen til bords! Familie og familiefest - Familiebilder - Et langt liv - Et bryllup hos gudene.  I fritida - I klesbytikken - På jakt etter gamle ting - Konsert eller fotballkamp. Hvor bor du? - Huset som vi dømte om! - Fordeler og ulemper - Jag har fått leilighet!  Sunnhet og helse - Tenker du på helsa? - Et møte - Å bestille time hos legen.

Grammatika:

Perfektum. Omastavad asesõnad. Genitiv. Põhjuslause sõnaga fordi. Määrsõna. Määrsõna moodustamine adjektiivist. Artikli kasutamine või selle ära jätmine. Tegusõna synes, tror. Asesõna som. Partikkelverb. Omadussõna määramata ja määratud vormid. Näitavad asesõnad. Põhjuslause sõnadega for, så. Ebareeglipäraste omadussõnade võrdlusastmed. Jutustavad eitusega laused. Ebakindlust väljendavad määrsõnad.

NORRA KEEL tase B2

Õppesisu:

Arbeid - Før var jeg lærer - Jobben min - Borte fra jobben.  Jeg vil vite litt mer om... - Tilbud i kommunen - Det politiske systemet - Kongefamilien. Å vise hensyn - Uttrykke irritasjon - Vurdere positivt/negativt - Bagatellisere. Gjett hvem som kommer til middag! - Be råd om - Instruere - Komme med et tillegg. En ny fabrikk – fordeler og ulemper - Si hvordan man har fått vite noe - Si hva man mener - Si et man ikke kan eller vil ta stilling. Et veddemål - Overtale - Anklage noen for noe - Uttrykke likegyldighet.

Grammatika:

Da määrsõnana. Da alistava sidesõnana. Modaalverbide ajavormid. Pluskvamperfektum. Passiv. Aegade ühildumine. Kaudne kõne. 

Keeletasemed on määratud vastavalt Euroopa Nõukogu keelemapi kirjeldusele. 

Soovi korral on võimalik sooritada test keeleoskustaseme määramiseks. 

bottom of page