top of page

PRANTSUSE KEEL tase A1; A2

Õppesisu:

Tutvumine, enda tutvustamine. Rahvused, keeled, kultuur. Igapäevane vestlus. Numbrid. Elukutsed, lihtdokumendi täitmine. Poes, kohvikus, hotellis, restoranis, toit ja jook. Inimeste kirjeldamine, kehaosad. Sugulussidemed, perekond. Tegevused, hobid, vaba aeg. Erinevate elualade esindajad. Kirja, kutse koostamine. CV koostamine. Kellaaeg, päevakava. Prantsusmaa ja prantslaste eripära. Prantsusmaal tähistatavad pühad, Jõulud. Prantsusmaa regioonid. Reisimine. Loodus, ilm. Arvamuse avaldamine, jutustamine ja kirjeldamine

Grammatika:

Prantsuse tähestik, hääldus. Verbid avoir, être, verbid savoir, connaître, modaalverbid devoir, vouloir, pouvoir, III grupi verbid. Eitus. Omadussõnad. Hulgamäärsõnad. Sidesõnad. Tegusõnad, asesõnad. Kohamäärsõnad. Ajamäärsõnad. Enesekohased tegusõnad. Käskiv kõneviis. Küsimuste moodustamine. Umbmäärane ja määrav artikkel. Possessiivid. Minevik passé composé, minevik imparfait.

PRANTSUSE KEEL tase B1; B2

Keeletasemed on määratud vastavalt Euroopa Nõukogu keelemapi kirjeldusele. 

Soovi korral on võimalik sooritada test keeleoskustaseme määramiseks. 

Õppesisu:

Riikide kirjeldus. Igapäevane rutiin. Sisseostud, raha, kohvikus, apteegis, riidepoes. Hobid, muusika, sport. Reisimine, puhkus, tee juhatamine. Tulevikuplaanid, unistused ja tegelikku.s Reeglid, eeskirjad, probleemid, arsti juures, teated. Firmast (kirjeldus, tegevus, ajalugu, töökohad). Töö rutiin, stress ja selle vältimine. Telefonivestlus, muud kommunikatsioonivahendid. Vestluse alustamine, küsimuste esitamine. Ärireisid, hotellid, lennureisid. Töökoha kaotus, töö taotlemine, töölevõtu intervjuu. Viisakusavaldused. Kirjavahetu.s Ärilõunad, toit, vestlus, läbirääkimised. Maailm meie ümber, kaasaegse maailma imed. Kui hästi sa tunned maailma? Õnn inimese elus. Õnnelikud inimesed. Sport ja vaba aeg. Erinevad elulood. Kunst, muusika ja kirjandus. Palved ja ettepanekud. Head käitumistavad. Vabandamine. Reisimine. Eelistused. Ettepenekud. Ametlikud kirjad.Telefonivestlused. Suhted. Milline inimene sa oled? Kinnisideed. Halvad harjumused. Äri või meelelahutus, ärivestlused. Infovahetus, selgitamine, päringud ja kommentaarid; koosolekute keel. Materiaalne maailm. Kes tahab saada miljonäriks? Raha. Hääl ja näitlikud vahendid presentatsioonidel. Televisiooniajastu. Probleemid telefonikõnedes. Kaebused ja probleemid. Koosolekute juhatamine, vajalikud oskused koosolekute juhatamiseks. Infoajastu; statistika,infotulv,ajakirjandus. Presentatsioonid, kuulajaskonna analüüs, innovatiivsus. Suhete loomine. Golf ja äri  - suurepärane kooslus. Ametlik lõuna. Otsuste tegemine. Elutähtsad otsused. Kriisisituatsioondega toimetulek. Kaubamärgid. Brändid. Logod. e-mailid: õigekiri, stiil. Ärireisid, ärilõunad. Juhtimistrendid ja juhtimine.

Grammatika:

Particularités des verbes du 1-er groupe. Passé simple Imparfait et passé simple. Genre des noms des pays. Passé antérieur. Subjonctif présent. Emploi du subjonctif dans la proposition subordonnée. Subjonctif dans la proposition indépendante. Pronoms relatifs simples. Pronoms relatifs composés. Pronoms interrogatifs. Participe present. Adjectif verbal. Gérondif. Participe passé compose. Infinitif passé. Verbes suivis de l’infinitif. Pronom neutre “il”.  Pronoms personnels complements. Conditionnel present. Conditionnel passé 1-ere forme. Pronoms personnels toniques. Pronoms personnels réfléchis. Place des pronoms personnels.

bottom of page