HINNAKIRI

 2021/2022. õppeaastal

Pärnu Vabahariduskeskus SA, Jana Trink Erakool

Kõikide kursustega on võimalik liituda kogu õppeaasta vältel.

Kursuse eest tasumine arve alusel vastavalt koolituslepingule. 

Õppetunni kestus on 45 minutit (akadeemiline tund).

* Hinnad ja tundide arv vähemalt 8 õppijaga rühmades.  Kui kursusele registreerub vähem õppijaid, võib JTEK  vähendada kursuse mahtu, jättes kursusetasu muutmata. 

 

Kursuste hinnad ei sisalda õpikute ja töövihikute maksumust.

Kursusel, kus on 3 või enam õppetundi nädalas, jagatakse osamaksed võrdselt õppeperioodi kuudele.

Kursuse eest tasutakse arve alusel vastavalt koolituslepingule.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid:

tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg, tunniplaan ja õppekeel kokkuleppel.

Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee.

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 179278 - keeleõpe.   

Huvikool Eesti Hariduse Infosüsteemis nr 1128.