POSTITUSED

UUED keelekursused märtsis 2016

Täiendame infot jooksvalt (tunniplaanid ja kursuste algus)

Lisaks võimalik liituda juba töötavate kursustega (kursuste infot vt KURSUSED)

 

EESTI keel võõrkeelena

LASTERÜHM (alates 5a)                                     registreerime soovijaid

Täiskasvanutele (ja koolinoortele):

A1           70 t                 2-3 x nädalas (E, T, ..) algus R, 18. märtsil 17:00,

                                      kursus väikerühmas,  hind 340 €, osade

                                      kaupa tasumisel kokku 368 €   

A2.1        50 t    225 €     K, N 18:45-20:15        algus K, 30. märtsil, hind osade kaupa

                                                                          tasumisel: 3 x 84 €.

                                                                          NB! Väikerühmal 40  akad. tundi!

B1.2        60 t    240 €     E, T 19:00-20:45 ?      algus 18. märtsil/04. aprillil  

 

Tööalane eesti keel (ärikeel):

B1.2        60 t     240 €    T, K 18:45 - 20:15    aprillis

 

HISPAANIA keel

A1.1 väikerühmas 25 t    2 x näd (E, ...)         algus 4. aprillil 17:30, hind 158 €

                                                                      (osade kaupa: 2 x 84 €)

ITAALIA keel

A1.1        35 t     158 €     2 x näd                    aprillis

 

INGLISE keel

A1  väikerühmas 60 t      2-3 x näd, algus 04.04, hind 300 € (osade kaupa:

                                                                        3 x 108) + õppemat

B1          70 t     279 €     2-3 x näd                  märtsis

B1        140 t     558 €     2-3 x näd                  18. jaan 9:30 – 12:00

 

NORRA keel

A1.1       35 t     158 €    (K 19:10-20:10)        30. märtsil 15:50

 

PRANTSUSE keel

A1.1       35 t     158 €     1-2 x näd                  märtsis

 

SAKSA keel

A1.1       35 t     158 €     2 x näd                      märts

A1          70 t     täpsust  N 16:40-18:10          liitumisvõimalus (väikerühm)

A2.2       20 t       90 €     (E,) K 17:00-18:30    16. märts

 

SOOME keel

A1.1      35 t      144 €     T 18:35 ja N 18:05    3. märtsil 18:05

A1       160 t                    2-3 x näd                   algus märtsi keskel

A2.1      35 t      144 €     E 17:20, N 16:30       E, 29. veebr 17:20

soome keel MEDITSIINITÖÖTAJALE:

kursused A2 - B, 50 t,     tunniplaan kokkuleppel, hind 279 €. Registreerimine

 

VENE keel

A1.1      35 t      144 €     2 x 2 t näd                märtsis

A1         70 t      279 €     T, N 17:00-18:30      15. jaan, liitumisvõimalus

A2         35 t      144 €     2 x 2 t näd                märtsis

 

Kursusetasudele lisandub õppematerjali maksumus

 

Õppemaksu suurus sõltub õpperühma suurusest ja õppetundide arvust. Näidatud kursuse auditoorsete tundide arv kehtib minimaalselt 8 õppijaga õpperühmale. Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu ei muudeta.


Tellitud kursused ja individuaaltunnid: tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg, tunniplaan ja õppekeel kokkuleppel


Õpetajad:   eesti, saksa keel - Ivo Mikson; inglise keel - Mall Pöial, Kai Sommer, Kadi Vonk; hispaania, itaalia, prantsuse keel - Anneli Rondo; norra keel - Kai Sommer; soome keel – Mall Raig; vene keel    – Rita Pärnpuu


Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.

Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), s.h A1 lõpetanu lihtsa sõnavara ja väljenditega.


Kursusele registreerimiseks: palun teatage täpne soov (s.h tase, info seniste sama keele õpingute kohta), õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006, 5626 4884 või Õhtu põik 5

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust: E – R kl 9 - 18 

 

 

 

 

Please reload

Please reload

ARHIIV
Please reload

SA Pärnu Vabahariduskeskus

  • w-facebook
  • w-youtube