top of page
POSTITUSED

Kursused 2017/2018. õa

MUUSIKA

Laulustuudio õpilastel on proovid enne 20. augusti kontserti ( proovide ajad ja kontsert LEELO-LEELO )

Muusikaosakonna õppeaasta algab septembris: KITARR, KLAVER, LAULUSTUUDIO, LÖÖKPILLID jne.

VÕÕRKEELED

EESTI keel võõrkeelena - kursus A1+A2 algab septembris 2017.

Registreerimine ja info: info@janatrinkerakool.ee

15. augustil algab registreerimine võõrkeelte kursustele:

Septembris algavad INGLISE keele kõigi tasemete kursused, HISPAANIA, ITAALIA, NORRA, PRANTSUSE, ROOTSI, SAKSA, SOOME JA VENE keele kursused.

Kursuse hind ja tasumine:

Tasumine on võimalik ka osade kaupa. Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus (õpik ja/või jaotusmaterjal)

Hinnakirjas näidatud kursuse auditoorsete tundide arv kehtib minimaalselt 8 õppijaga õpperühmale. Lõplik tunnihind sõltub õpperühma suurusest ja õppetundide arvust. Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu ei muudeta.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid – tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg, tunniplaan ja õppekeel kokkuleppel.

Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee

Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.

Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituat-sioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), s.h A1 lõpetanu lihtsa sõnavara ja väljenditega.

Kursusele registreerimiseks: palun teatage täpne soov (s.h tase, info seniste sama keele õpingute kohta), õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006, 5626 4884 alates 15. augustist.

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust.

ARHIIV
bottom of page