POSTITUSED

2019/2020. õa EESTI, SAKSA ja LÄTI keele kursused

Info täieneb jooksvalt.

Liitumisvõimalus kogu õppeaasta jooksul (ka järeltundidega).

EESTI keel võõrkeelena

(õpperühmas min 8 õppijat)

2020. a:

Eesti A1 (vene keele baasil)

170 t, s.h 120 kontakttundi (828.- €)

T, N, R 13.15-15.30 (+paus)

Õppeperiood: 18.02-31.10.2020 Algus 18. veebr

Õpet Mare Soomere

Liitumisel 12 MÄRTSIL:

Eesti A1 (vene keele baasil)

170 t, s.h 100 kontakttundi (13 järeleaitamistundi)

Hind: 808,30 €

Liitumisel 20 MÄRTSIL:

Eesti A1 (vene keele baasil)

170 t, s.h 93 kontakttundi (15 järeleaitamistundi)

Hind: 778,20 €

Eesti keel, A2-tasemeeksamiks valmistumine (vene keele baasil)

280 t, s.h 160 kontakttundi (1104 €)

T, N, R 10.30-12.45 (+paus)

Õppeperiood: 04.02-31.10.2020 Algus T, 4. veebruaril

Õpet Mare Soomere

Liitumisel 7. JUULIL:

Eesti keel, A2-tasemeeksamiks valmistumine (vene keele baasil)

130 t, s.h 71 kontakttundi

Hind 543 €

Liitumisel 20. MÄRTSIL:

Eesti keel, A2-tasemeeksamiks valmistumine (vene keele baasil)

280 t, s.h 120 kontakttundi (20 järeleaitamistundi)

Hind 1104 €

Eesti keel, A2-tasemeeksamiks valmistumine (inglise keele baasil)

280 t, s.h 160 kontakttundi (1104 €)

T, N 10.00-12.15 (+paus)

Õppeperiood: okt 2020-märts 2021 Algus okt 2020

Õpet Ela Tomson

2019. a:

Eesti A1 (inglise keele baasil)

164 t, s.h 112 kontakttundi (772,80 €)

T, N 10.00-12.15 (+paus)

Õppeperiood: 01.10.19-06.03.20 Algus T, 1. oktoobril

Õpetaja: Ela Tomson

Eesti A1 (vene keele baasil)

164 t, s.h 112 kontakttundi (772,80 €)

T, N, R 11.00-13.15 (+paus)

Õppeperiood: 27.09.19-24.01.20 Algus R, 27. septembril

Õpet Mare Soomere

Liitumisel 15. okt:

Eesti A1 (vene keele baasil)

164 t, s.h 97 kontakttundi (743,90 €)

Õppeperiood: 15.10.19-24.01.20 Õpet: M. Soomere

Eesti keel, A2-tasemeeksamiks valmistumine

280 t, s.h 160 kontakttundi (1104 €)

E 11.10-13.25(+paus) ja

K 10.00-12.15(+paus)

Õppeperiood 30.09.19-24.04.20 Algus E, 30. septembril

Õpetaja: Ela Tomson

Liitumisel 21. okt:

Eesti keel, A2-tasemeeksamiks valmistumine 280 t, sealhulgas 142 kontakttundi rühmas + 6 individuaaltundi (1104 €)

E 11.10-13.25(+paus) ja

K 10.00-12.15(+paus)

Õppeperiood 21.10.19-24.04.20, õpet: E. Tomson

LÄTI keel

(õpperühmas min 8 õppijat)

Läti A1 50 t T 17.30-18.30, koolitaja: Agita Keerd Algab septembris 2020

SAKSA keel

(õpperühmas min 8 õppijat)

Saksa A1 70 t kokkuleppel, koolitaja: täpsustamisel huviliste registreerimine

TESTI ennast siin

KURSUSE HIND ja TASUMINE:

Vt: Vastuvõtt ja hinnakiri

Tasumine on võimalik ka osade kaupa.

Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus.

Hinnakirjas näidatud kursuse auditoorsete tundide arv kehtib minimaalselt 8 õppijaga õpperühmale. Lõplik tunnihind sõltub õpperühma suurusest ja õppetundide arvust. Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu jääb samaks.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid – tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg, tunniplaan ja õppekeel kokkuleppel.

Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee

Õpetajad: eesti keel - Mare Soomere, Ela Tomson

läti ja saksa keel - Agita Keerd

SA Pärnu VHK omab HTM (ja Keeleinspektsiooni) tegevusluba A2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks: HTM kantsleri 31.12.2018 kk nr 1.1-3/18/431.

Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.

Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituat-sioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), s.h A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

Kursusele registreerimiseks: palun teatage täpne soov (s.h tase, info seniste sama keele õpingute kohta), õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006, 5626 4884 või koolimajas J.V. Jannseni 7a.

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust.

Vt ka: Huvihariduse ja huvitegevuse toetus peredele - Pärnu linnalt

ARHIIV