POSTITUSED

PILLIÕPE: kitarr, klaver, löökpillid, ukulele, akordion 2019/2020. õa

Registreerime eelmise aasta õppijaid, uusi algajaid ja uusi edasijõudnuid: info@janatrinkerakool.ee

Kursuse maht 70 akadeemilist tundi (35 pilli- ja 35 stuudiotundi) sept-mai

STUUDIOTUNDIDES

õpime noodikirja ja muusikasümboleid, rütme, koordinatsiooni, omaloomingu noodistamist ja palju muud. Tutvume erinevate pillidega, harjutame koos-mängu. Räägime muusikaajaloost ja heliloojatest ja kuulame muusikat.

Vt ka: Noodiõpetus stuudiotundides

  • KITARR

Pillitunnid individuaal- või rühmaõppes + stuudiotunnid reedeti 17.00 (70 t)

  • Õpetaja Jüri Kukk - neljap, 5. septembril kell 16.00 esimene kokkusaamine õpetajaga:

õpperühmade moodustamine (vestlus, uutel edasijõudnutel ettemäng), tundide aja kokku leppimine

  • Õpetaja Merlin Madisson

ALGAJATE kitarritunnid (lisaks stuudiotunnid reedeti):

Teisip 14.30-15.15 - 9-11aastased

Kolmap 15.20-16.05 - 12-14aastased

Neljap 18.00-18.45 - gümn.noored ja täiskasvanud

Reede 14.30-15.15 - 12-14aastased

  • KLAVER

Pillitunnid individuaal- või rühmaõppes + stuudiotunnid reedeti 16.10 (70 t)

Õpetajad Mall Pöial, Mairi Vare, Merlin Madisson

Õppetöö algab 9. septembril

  • LÖÖKPILLID

Pillitunnid individuaal- või rühmaõppes + stuudiotunnid reedeti 17.00 (70 t)

Neljap, 5. septembril esimene kokkusaamine õpetaja Raivo Tammojaga:

1. Eelmise aasta õppijad, uued edasijõudnud kell 16.00

vestlus, uutel edasijõudnutel ettemäng, tundide aja kokkuleppimine

2. Algajad kell 17.00

tutvumine, sissejuhatus, tundide aja kokkulepped, gruppide moodustamine

  • UKULELE

Pillitunnid rühmas (35 tundi)

Õpetajad: Merlin Madisson, Tõiv Tiits

Õpperühmad:

6-7aastased koolieelikud - reedeti 14.05-14.50, M. Madisson

8-11aastased lapsed - kolmapäeviti 16.15-17.00, M. Madisson

täiskasvanud, gümnaasiuminoored ja õpilased alat 12a - neljapäeviti 18.55-19.40, Tõiv Tiits

Õpiväljundid: kursuse edukalt lõpetanu oskab saata oma laulmist või teist sooloinstrumenti kolme kuni neljaakordilise loo puhul.

Peamiste mänguvõtete omandamine, hiljem lisandub keerulisem akordika, erinevate rütmimustrite kasutamine, palade vormiline ja dünaamiline kujundamine ning õppija loovuse ja improvisatsioonioskuse arendamine

PILLIÕPETAJAD

Jüri Kukk (kitarr, basskitarr, akordion)

Merlin Madisson (kitarr, basskitarr, ukulele, hääleseade, solistiõpe, klaver)

Mall Pöial (klaver)

Mairi Vare (klaver)

Raivo Tammoja (löökpillid)

Tõiv Tiits (saateklaver, ukulele, hääleseade, solistiõpe)

HINNAD:

Vt: Vastuvõtt ja hinnakiri

Pilliõppekursusele registreerimiseks palun teatage täpne soov (s.h tase),

õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006 või registreerimisvormil (koolituslepingu osa).

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust E-R J.V. Jannseni 7a Pärnus

Vt ka: Huvihariduse ja huvitegevuse toetus peredele - Pärnu linnalt:

http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/sotsiaaltoeoe-ja-tervishoid/toetused-soodustused/185-sotsiaaltoetused/1251-huvihariduse-ja-huvitegevuse-toetus-vaeikese-sissetulekuga-leibkondadele

Asume J.V Jannseni 7A (http://kaart.delfi.ee//?bookmark=e6946f4070ece024f4c65d3b0022241a) Kaldtee, liftiga saab kolmandale korrusele.

ARHIIV