POSTITUSED

2019/2020. õa NORRA ja ROOTSI keele kursused

Kursused täiskasvanutele ja koolinoortele - erinevad tasemed A1-B2

  • Tööalase keele kursused

Liitumisvõimalus juba alanud kursustega (ka järeltundidega).

Täiendame infot jooksvalt (tunniplaanid ja kursuste algus).

Õpperühm __Tunde Tunniplaan Kursuse algus ja lõpp

NORRA keel - koolitaja: Kai Sommer

A1.1 väikerühm

40 t (75 t) K 16.25-17.25 9. okt-hilj 15. juuni 2020

ROOTSI keel - koolitaja: Kai Sommer

(min 8 õppijaga rühmas)

RO A1.1 väike-

rühm 40 t (75 t) N 16.25-17.25 10. okt-hilj 15. juuni 2020

RO A1.1 väikerühmaga liitumine - järeltunniga:

36 t (76 t) N 16.15-17.15 10.10.19-hilj.15.06.20 Hind 356,40 €

RO B1.1 70 t T 16.25-17.25 10. sept- 10. juuni 2020

Liitumisel 15.10.19: 55 t (110 t), hind: 351,29 € (+õpik 62 €)

TESTI oma taset: siin

Vaata: Vastuvõtt ja hinnakiri

Hinnad:

70tunnise kursuse hind min 8 õppijaga rühmas on 357 € (korraga tasumisel, kuid tasuda saab ka osade kaupa).

Lisandub õppematerjali maksumus (õpik ja/või jaotusmaterjal)

Õppemaksu suurus sõltub õpperühma suurusest ja õppetundide arvust. Näidatud kursuse auditoorsete tundide arv kehtib minimaalselt 8 õppijaga õpperühmale. Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu jääb samaks.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid, paarisõpe ja minirühmad: tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg, tunniplaan ja õppekeel kokkuleppel. Küsi pakkumist info@janatrinkerakool.ee

Õpetajad: norra ja rootsi keel - Kai Sommer

Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.

Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), s.h A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

Kursusele registreerimiseks:

palun teatage täpne soov, s.h tase, info seniste sama keele õpingute ja vastava tunnistuse (olemasolul) kohta, õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006, 5626 4884 või J.V. Jannseni 7a

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust.

Vt ka: Huvihariduse ja huvitegevuse toetus peredele - Pärnu linnalt: http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/sotsiaaltoeoe-ja-tervishoid/toetused-soodustused/185-sotsiaaltoetused/1251-huvihariduse-ja-huvitegevuse-toetus-vaeikese-sissetulekuga-leibkondadele

Asume J.V Jannseni 7A (http://kaart.delfi.ee//?bookmark=e6946f4070ece024f4c65d3b0022241a) Kaldtee, liftiga saab kolmandale korrusele.