POSTITUSED

23. märtsil algas distantsõpe keeleõppes, laulustuudios ja pilliõppijatel

Lugupeetud õppijad ja lapsevanemad!

Alustasime distantsõppega 23. märtsil.

Eriolukorra lõppemiseni on koolimaja suletud ja kontakttunde ei toimu

Distantsõppel töötavad nii keeleõppijad kui ka lauljad ja pilliõppijad.

Keelerühmadel on alanud veebipõhine õpe reaalajas.

Mõnel kursusel veel kahjuks jätkamine viibib - tehnilistel jm põhjustel. Otsime lahendusi ja anname kursuslastele teada.

Laulustuudios ja pilliõppes on e-õpe erinevates keskkondades ja rakendustes videotega ja tagasisidega e-posti vahendusel

Kui mingil põhjusel pole te saanud oma rühma või individuaalõppe kohta teavet, siis palun võtke kindlasti ühendust info@janatrinkerakool.ee

Jõudu kõigile selles töös. mis on keeruline ja aeganõudev nii õpilastele kui ka lapsevanematele.

Aitäh õpetajatele!

Aitäh lastevanematele pühendumise eest!

Püsime terved ja oleme kodus.

Lugupidamisega

Jana Trink Erakooli pere