Keeleõpe JUUNIS-JUULIS. UUED KURSUSED veebiõppes ja kontakttundidega

  • Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused

  • Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele

  • VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Skype, Zoom...), õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni (enamasti on need juba arvutis olemas).

  • Kokkuleppel kontakttunnid koolimajas J.V. Jannseni 7a

  • Maksta saab ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus.

  • Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

Infot täiendatakse jooksvalt:

 

 

SOOME keele kursused: 2-3 korda nädalas, ´a 2 tundi, õpetaja Mall Raig:

 

Soome keel klienditeeninduses. Algajale.

Kogumaht 80 t, millest 40 on auditoorse töö tunnid                   

                         

     Minirühm 2-3 õppijat

     Hind ühele õppijale 600 € (3 x 200 €)

     Õppeperiood: 2. juuni - 11. sept

 

     INDIVIDUAALKURSUS

     Hind: 1120 € (4 x 280 €)

     Õppeperiood ja tundide aeg kokkuleppel,

     näit 1. juuni - hiljemalt 5. okt

         

Soome keel. Tööalane ja suhtluskeel klienditeeninduses. Algtase.

Kogumaht 100 t, millest 70 on auditoorse töö tunnid

                         

     Minirühm 2-3 õppijat

     Hind ühele õppijale 1050 € (4 x 262,50 €)

     Õppeperiood 8. juuni - 25. okt

 

     INDIVIDUAALKURSUS

     Hind: 1960 € (5 x 392 €)

     Õppeperiood ja tundide aeg kokkuleppel,

     näit 11. juuni -  hiljemalt 5. nov

 

Soome keel. Tööalane ja suhtluskeel. Tase A2

Kogumaht 55 t, millest 30 on auditoorse töö tunnid 

 

     Minirühm 2-3 õppija

     Hind ühele õppijale 450 € (2 x 225 €)

     Õppeperiood 9. juuni - 20. aug

 

     INDIVIDUAALKURSUSED:

     Hind: 840 € (2 x 420 €)

     Õppeperiood ja tundide aeg kokkuleppel:

     2. juuni -  hiljemalt 14. august

     9. juuni - hiljemalt 20. aug

 

 

EESTI keele kursused - 2-3 x nädalas ´a 2 akad. tundi, õpetaja Mare Soomere

 

Eesti keel võõrkeelena, tase A1 (inglise keele baasil)

Kogumaht 170 t, millest 120 on auditoorse töö tunnid 

 

     Õpperühm 5-9 õppijat 

     Hind ühele õppijale 852 €

     Õppeperiood 15. juuni - hiljemalt 6. nov

 

 

INGLISE töökeele kursused - 2-3 x nädalas ´a 2 akad. tundi, õpetaja Mare Soomere

 

Rohkem infot lähipäevadel...

 

 

 

TESTI oma taset: siin

 

Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), s.h A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

 

Vt Vastuvõtt

 

 

Kursusele registreerimiseks:

palun teatage täpne soov (s.h tase, info seniste sama keele õpingute/tunnistuse kohta), õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 5626 4884 

 

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust. 

 

Tellitud kursused ja individuaaltunnid, paarisõpe ja minirühmad – tase, keelevaldkond  

ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg ja tunniplaan kokkuleppel. Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee

 

Asume J.V Jannseni 7A (http://kaart.delfi.ee//?bookmark=e6946f4070ece024f4c65d3b0022241a) Kaldtee, liftiga saab kolmandale korrusele.

 

 

 

 

Please reload

POSTITUSED
Please reload

ARHIIV
Please reload

SA Pärnu Vabahariduskeskus

  • w-facebook
  • w-youtube