POSTITUSED

Keeleõpe SUVEL 2020. UUED KURSUSED kontakttundidega ja veebiõppes

Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused

  • Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele

  • Kursused kontakttundidega koolimajas J.V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Skype, Zoom... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni).

  • Maksta saab ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus.

  • Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

  • Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Infot täiendatakse jooksvalt:

  • EESTI keele kursused - tunnid 2-3 x nädalas ´a 2-4 akad. tundi

Eesti keel võõrkeelena, tase A1 (VENE keele baasil) - algus K, 15. juulil

Õpetaja: Mare Soomere

Väikerühmas min 3 õppijat:

Kogumaht 170 t, millest 108 on auditoorse töö tunnid

Hind ühele õppijale 852 €

Tunniplaan: (esmaspäeviti ja kolmapäeviti 10.00-12.15/13.00 + paus u 15 min)

Õppeperiood 15. juuli - hiljemalt 10. dets

Õpperühm 6-9 õppijat

Kogumaht 170 t, millest 120 on auditoorse töö tunnid

Hind ühele õppijale 852 €

Tunniplaan: (esmaspäeviti ja kolmapäeviti 10.00-13.00 + paus u 15 min)

Õppeperiood 15. juuli - hiljemalt 10. dets

Eesti keel võõrkeelena, tase A1 (INGLISE keele baasil) - algus juulis/augustis

Kogumaht 170 t, millest 120 on auditoorse töö tunnid

Õpetaja: Mare Soomere

Õpperühm min 5 õppijat

Hind ühele õppijale 852 €

Tunniplaan: täpsustamisel (2 x näd ´a 3 tundi)

Õppeperiood: juuli/aug-dets

  • HISPAANIA, ITAALIA, PRANTSUSE keele kursused:

Hispaania keel A1.1 - algab kolmap, 15. juulil 17.00

Kogumaht 53 t, millest 35 t auditoorset tööd

Õpperühmas min 5 õppijat

Hind ühele õppijale 224 € (2 x 112 €)

Tunniplaan kokkuleppel: 1 (või 2) x nädalas

Õppeperiood: 15. juuli-hilj 9. okt

Itaalia keel A1.1 - algab esmasp, 20. juulil 17.00

Kogumaht 53 t, millest 35 t auditoorset tööd

Õpperühmas min 5 õppijat

Hind ühele õppijale 224 € (2 x 112 €)

Tunniplaan kokkuleppel: 1 (või 2) x nädalas

Õppeperiood: 20. juuli-hilj 15. okt

Prantsuse keel A1.1 - algab neljap, 16. juulil 17.00

Kogumaht 53 t, millest 35 t auditoorset tööd

Õpperühm min 3-4 õppijat

Hind ühele õppijale 298 €

Tunniplaan kokkuleppel: 1 (või 2) x nädalas

Õppeperiood: 16. juuli-hilj 15. okt

Õpperühm min 5 õppijat

Hind ühele õppijale 224 € (2 x 112 €)

Tunniplaan: täpsustamisel

Õppeperiood: juuli-okt

Soome keel. Tööalane ja suhtluskeel. Tase A2 - algus esmasp, 20. juulil kell 13.30

Kogumaht 55 t, millest 30 on auditoorse töö tunnid

Õpperühmas min 2-3 õppijat

Tunniplaan kokkuleppel: 1-2 x nädalas

Hind ühele õppijale 450 € (2 x 225 €)

Õppeperiood 20. juuli - hilj 30. sept

INDIVIDUAALKURSUSED:

s.h kokkuleppel ka veebitunnid

Hind: 840 € (2 x 420 €)

Õppeperiood ja tundide aeg kokkuleppel:

9. juuni - hiljemalt 14. august

9. juuli - hiljemalt 20. sept

Soome keel klienditeeninduses. Algajale.

Kogumaht 80 t, millest 40 on auditoorse töö tunnid

Minirühm 2-3 õppijat

Hind ühele õppijale 600 € (3 x 200 €)

Õppeperiood: 2. juuni - 11. sept

INDIVIDUAALKURSUS

Hind: 1120 € (4 x 280 €)

Õppeperiood ja tundide aeg kokkuleppel,

näit 15. juuli - hiljemalt 15. nov

Soome keel. Tööalane ja suhtluskeel klienditeeninduses. Algtase.

Kogumaht 100 t, millest 70 on auditoorse töö tunnid

Minirühm 2-3 õppijat

Hind ühele õppijale 1050 € (4 x 262,50 €)

Õppeperiood 8. juuni - 25. okt

Õppeperiood 8. aug - 20. dets

INDIVIDUAALKURSUS

Hind: 1960 € (5 x 392 €)

Õppeperiood ja tundide aeg kokkuleppel,

näit 21. juuli - hiljemalt 15. dets

  • INGLISE töökeele kursused - tellimisel - 2-3 x nädalas ´a 2 akad. tundi, õpetaja Mare Soomere

TESTI oma taset: siin

Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), s.h A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

Vt Vastuvõtt

Kursusele registreerimiseks:

palun teatage täpne soov (s.h tase, info seniste sama keele õpingute/tunnistuse kohta), õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 5626 4884

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid, paarisõpe ja minirühmad – tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg ja tunniplaan kokkuleppel. Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee

Asume J.V Jannseni 7A (http://kaart.delfi.ee//?bookmark=e6946f4070ece024f4c65d3b0022241a) Kaldtee, liftiga saab kolmandale korrusele.