POSTITUSED

INGLISE KEELE kursused 2020/ 2021. õa

Updated: Feb 26

Kõigi õpperühmadega saab liituda kogu kursuse jooksul (ka järeltundidega).

  • Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis- ja kuulamisoskuse arendamisele

  • Kursused kontakttundidega koolimajas J.V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Google Meet, Skype, Zoom... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni).

  • Maksta saab ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus.

  • Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

  • "Tööta ja õpi" - Pärnu Vabaharikuskeskus SA Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Infot täiendatakse jooksvaltLASTERÜHMAD

Kursused ´a 30 õppetundi, õpetaja Kai Sommer: registreerime soovijaid

Lapsed 3 - 4 a (III - IV õa) 30 t T 15.30 - 16.15

Hind: 280 € / 3 x 95 € / 8 x 36 €

  • INGLISE KEEL - kursused täiskasvanutele (ja koolinoortele):

NB! Kursuse auditoorse töö tunnid + iseseisev töö = (üldmaht)

Üldkeel:

A1 70 (105) t E; R 14.30 - 16.45 + paus (Ingl A1P), K. Kõrre, algus 09. nov

A1 35 (105) t E; R 14.30 - 16.45 + paus (Ingl A1P), K. Kõrre, algus 18.01.21 (hind: 180 €)

A1 20 (105) t E; R 14.30 - 16.45 + paus (Ingl A1P), K. Kõrre, algus 15.02.21 (hind: 102,86 €)


A2.1 70 (100) t T 17.00 - 18.30 (ITÕ A2.1), I. Lepp, algus 15. sept

A2.1 62 (100) t T 17.00 - 18.30 (ITÕ A2.1), I. Lepp, algus 13. okt (hind 318,85 €)

A2.2 70 (100) t K 17.30 - 19.00 (IKÕ A2.2), K. Sommer

B1.1 70 (110) t E 17.15 - 18.45 (IEÕ B1.1) M. Suigusaar

B1.1 70 (110) t E, K 10.00 - 12.15 + paus, (Ingl B1.1 + B1.2 H)


B1.1 + B1.2 140 (220) t E, K 10.00 - 12.15 + paus, M. Soomere

B 1.2 70 (110) t E, K 10.00 - 12.15 + paus M. Soomere algus 22.veebr 2021 (hind 360 €)

B1.2 70 (110) t T 17.35 - 19.05 (ITÕ B1.2) K. Sommer

B1.3 70 (110) t N 17.15 - 18.45 (INÕ B1.3) M. Suigusaar

B1.4 35 (55) t E 17.35 või 18.00 (IEÕ B1.4) K. Sommer Hind: 236 €/ 3x80 €/ 5x50 €


B2.1 70 (130) t N 17.30 – 19.00 (INÕ B2.1) K. Sommer

Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele. Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes situatsioonides – nt klienditeeninduses (ost - müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), sh A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

HINNAD:

üldkeele 70 audit t kursuse hind: 322 €

Osade kaupa tasumisel: 3 x 115 € või 9 x 40 €

Lisandub õppematerjali maksumus.

Tööalase ja suhtluskeele kursused:

Tööalane ja suhtluskeel.

Tase A2/ B1 34 (56) t T 15.35 - 17.05, Ingrid Lepp

Tööalane ja suhtluskeel.

Tase A2/ B1 34 (56) t T 9.00 - 10.30, Ingrid Lepp

HINNAD:

34 audit t kursuse hind: 289 €. Osade kaupa tasumisel 3 x 98 €.

Lisandub õppematerjali maksumus.

TESTI oma taset: siin

Vt Vastuvõtt

Hinnakirjas näidatud 70 tunnise kursuse auditoorsete tundide arv kehtib minimaalselt 8 õppijaga õpperühmale. Lõplik tunnihind sõltub õpperühma suurusest ja õppetundide arvust. Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu jääb samaks.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid, paarisõpe ja minirühmad – tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg ja tunniplaan kokkuleppel. Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee

Pärnu Vabahariduskeskus SA on Töötukassa koolituskaardipartner

Kursusele registreerimiseks:

palun teatage täpne soov (sh tase, info seniste sama keele õpingute/tunnistuse kohta), õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 5626 4884

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust.

Asume J. V Jannseni 7A (http://kaart.delfi.ee//?bookmark=e6946f4070ece024f4c65d3b0022241a) Kaldtee, liftiga saab kolmandale korrusele.