POSTITUSED

INGLISE KEELE kursused 2020/2021. õa

Updated: 19 hours ago

Kõigi õpperühmadega saab liituda kogu kursuse jooksul (ka järeltundidega).

  • Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis- ja kuulamisoskuse arendamisele

  • Kursused kontakttundidega koolimajas J.V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Skype, Zoom... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni).

  • Maksta saab ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus.

  • Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

  • "Tööta ja õpi" - Pärnu Vabaharikuskeskus SA Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Infot täiendatakse jooksvaltLASTERÜHMAD

Kursused ´a 30 õppetundi, õpetaja Kai Sommer: registreerime soovijaid

Lapsed 2-3A (II-III õa) 25 t registreerimine Algus nov

Lapsed 3-4A (III-IV õa) 30 t T 15.30-16.15 Algus 29. sept

Hind: 280 € või 3 x 95 € või 8 x 36 €

  • INGLISE KEEL - kursused täiskasvanutele (ja koolinoortele):

NB! Kursuse auditoorse töö tunnid + iseseisev töö = (üldmaht)

Üldkeel:

A1 70 (105) t täpsustamisel , registreerimine Algus 9. nov 13.45


A2.1 70 (100) t T 17.00-18.30 (ITÕ A2.1), I. Lepp, algus 15. sept

A2.1 62 (100) t T 17.00-18.30 (ITÕ A2.1), I. Lepp, algus 13. okt (hind 318,85 €)

A2.2 70 (100) t K 17.30-19.00 (IKÕ A2.2), K. Sommer, algus 23. sept

B1.1 70 (110) t E 17.15-18.45 (IEÕ B1.1) M. Suigusaar, 14. sept

B1.1 70 (110) t (hommikuti/päeval) (Ingl B1.1 H) Algus 2. nov 10.00


B1.1+B1.2

140 (220) t tunniplaan täpsustamisel, (Ingl B1 H), M. Soomere, 2. nov 10.00

B1.2 70 (110) t T 17.35-19.05 (ITÕ B1.2) K. Sommer, 15. sept

B1.3 70 (110) t N 17.15-18.45 (INÕ B1.3) M. Suigusaar, 17. sept.

B1.4 35 (55) t E 17.35 või 18.00 (IEÕ B1.4) K. Sommer, 28. sept Hind: 236 €/3x80 €/5x50 €


B2.1 70 (130) t N 17.30–19.00 (INÕ B2.1) K. Sommer, 17. sept

Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), s.h A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

HINNAD:

üldkeele 70 audit. t kursuse hind: 322 €.

Osade kaupa tasumisel: 3 x 115 € või 9 x 40 €

Lisandub õppematerjali maksumus.

Tööalase ja suhtluskeele kursused:

Tööalane ja suhtluskeel.

Tase A2/B1 34 (56) t T 15.35-17.05, Ingrid Lepp, Algus nov/jaan

Tööalane ja suhtluskeel.

Tase A2/B1 34 (56) t T 9.00-10.30, Ingrid Lepp, Algus nov/jaan

HINNAD:

34 audit. t kursuse hind: 289 €. Osade kaupa tasumisel 3 x 98 €.

Lisandub õppematerjali maksumus.

TESTI oma taset: siin

(Vt Vastuvõtt - uuendamisel )

Hinnakirjas näidatud 70 audit. t kursuse auditoorsete tundide arv kehtib minimaalselt 8 õppijaga õpperühmale. Lõplik tunnihind sõltub õpperühma suurusest ja õppetundide arvust. Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu jääb samaks.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid, paarisõpe ja minirühmad – tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg ja tunniplaan kokkuleppel. Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee

Pärnu Vabahariduskeskus SA on Töötukassa koolituskaardipartner

Kursusele registreerimiseks:

palun teatage täpne soov (s.h tase, info seniste sama keele õpingute/tunnistuse kohta), õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 5626 4884

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust.

Asume J.V Jannseni 7A (http://kaart.delfi.ee//?bookmark=e6946f4070ece024f4c65d3b0022241a) Kaldtee, liftiga saab kolmandale korrusele.

ARHIIV

SA Pärnu Vabahariduskeskus

  • w-facebook
  • w-youtube