POSTITUSED

INGLISE KEELE kursused 2021/ 2022

Updated: Apr 14

Kõigi õpperühmadega saab liituda kogu kursuse jooksul (ka järeltundidega).

  • Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis- ja kuulamisoskuse arendamisele

  • Kursused kontakttundidega koolimajas J. V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Google Meet, Skype, Zoom... - õppija vajab internetti, arvutit (veebikaamerat) ning mikrofoni).

  • Maksta saab ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus.

  • Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

  • "Tööta ja õpi" - Pärnu Vabahariduskeskus SA Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Infot täiendatakse jooksvalt


INGLISE KEEL - kursused täiskasvanutele (ja koolinoortele):

(Kursuse kogumaht = auditoorse töö tunnid + iseseisev töö)

Kursuse juhendajad: Kadri Kõrre, Kai Sommer, Maarja Suigusaar

Üldkeel:

A1.1 70 (105) t E, K 16.25 - 17.55 K. Kõrre, algus 13.09.2021


A1.2 70 (105) t E, K 16.25 - 17.55 K. Kõrre, algus 19.01.2022


A2.1 70 (100) t E, K 18.05 - 19.35 K. Kõrre algus 13.09.2021


A2.2 70 (100) t E, K 18.05 - 19.35 K. Kõrre algus 26.01.2022

B1.1 70 (110) t K 17.35 - 19.05 K. Sommer algus 15.09.2021

B1.2 70 (110) t E 17.15 - 18.45 M. Suigusaar algus 13.09.2021

B1.3 70 (110) t T 17.35 - 19.05 K. Sommer algus 14.09.2021

B1.4 70 (110) t N 17.15 - 18.45 M. Suigusaar algus 16.09.2021


B2.1 70 (130) t E 17.35 – 19.05 K. Sommer algus 13.09.2021


B2.2 70 (130) t N 17.35 – 19.05 K. Sommer algus 16.09.2021Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele. Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes situatsioonides – nt klienditeeninduses (ost - müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), sh A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

HINNAD:

üldkeele 70 audit t kursuse hind: 343 €

Osade kaupa tasumisel: 3 x 118 € või 9 x 40 €

Lisandub õppematerjali maksumus.

TESTI oma taset: siin

Registreeri end siin

Hinnakirjas näidatud 70 tunnise kursuse auditoorsete tundide arv kehtib minimaalselt 8 õppijaga õpperühmale. Lõplik tunnihind sõltub õpperühma suurusest ja õppetundide arvust. Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu jääb samaks.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid, paarisõpe ja minirühmad – tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg ja tunniplaan kokkuleppel. Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee


Pärnu Vabahariduskeskus SA on Töötukassa koolituskaardipartner

Kursusele registreerimiseks:

Palun teatage täpne soov (sh tase, info seniste sama keele õpingute/ tunnistuse kohta), õppija ja maksja isiku- ja kontaktndmed aadressile: info@janatrinkerakool.ee või tel 5626 4884

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust õppekeskkonnas Stuudium

Asume Pärnus, J. V Jannseni 7A, III korrus (kaldtee, lift)