POSTITUSED

EESTI, LÄTI ja SAKSA keele kursused 2020/2021. õa

Updated: Jul 26

  • Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused

  • Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis- ja kuulamisoskuse arendamisele

  • Kursused kontakttundidega koolimajas J. V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Google Meet, Skype, Zoom... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni).

  • Maksta saab ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus.

  • Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

  • "Tööta ja õpi" - Pärnu Vabaharikuskeskus SA Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Info täieneb jooksvalt


Liitumisvõimalus juba alustanud õpperühmadega, sh järeltunnid!

Sobiva kursuse valimiseks testi oma taset siin.


Eesti A1 ( VENE keele baasil) / II osa, alates 17.08.2021

II osa kogumaht 85 t, sh 60 kontakttundi + 25 t iseseisvat tööd (H: 414 €)

T ja N 10.00 - 12.15 (+ paus)

Kavandatud õppeperiood: 17. august – 28. oktoober 2021

Õpetaja: Mare Soomere


EESTI KEEL võõrkeelena, B1-tasemeeksamiks ettevalmistav INDIVIDUAALKOOLITUS

Kogumaht 70 t, sh 35 kontakttundi + 35 t iseseisvat tööd (H: 875 € + õppe- / jaotusmaterjal)

Kavandatud õppeperiood: juuni – august 2021


Eesti A1 ( INGLISE keele baasil)

170 t, sh 120 kontakttundi (1188 €)

T, N ja R 10.00 - 12.15 (+ paus)

Kavandatud õppeperiood: 09.10.2020 – 05.02.2021

Õpetaja: Mare Soomere

Eesti keel, A2 - tasemeeksamiks valmistumine (VENE keele baasil)

280 t, sh 160 kontakttundi (1104 €)

T, N ja R 12.45 - 15.00 (+ paus)

Kavandatud õppeperiood: märts - juuli 2021

Õpetaja: Mare Soomere


Eesti keel, A2 - tasemeeksamiks valmistumine (INGLISE k baasil)

280 t, sh 160 kontakttundi (1584 €/ 3 x 528 €)

T, N ja R 10.00 - 12.15 (+ paus)

Kavandatud õppeperiood: märts 2021 – juuli 2021

Õpetaja: Mare Soomere

Läti keel A1 50 t (70 t) T 17.15 - 18.45, õpetaja Agita Keerd

Hind: 340 € / 3 x 117 € / 6 x 61 €

  • SAKSA keel

Saksa keel A1.1 / I osa, al 27.04.2021 õpetaja Eve Pampa

I osa kogumaht on 49 t (34 h auditoorset + 15 h iseseisvat tööd)

T, N: 17.15 - 18.45

Õppeperiood: aprill - juuni 2021

Hind: korraga tasudes 204 €

Osade kaupa tasudes: 2 x 107 € või 3 x 73 €

Registreerimine siin

TESTI ennast siin

KURSUSE HINNAD ja TASUMINE: vt Vastuvõtt ja hinnakiri

Tasumine on võimalik ka osade kaupa.

Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus.

Kursuse auditoorsete tundide arv ja hind sõltub õppijate arvust rühmas. Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu jääb samaks.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid – tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg, tunniplaan ja õppekeel kokkuleppel.

Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee

Õpetajad: eesti keel - Mare Soomere, Ela Tomson

läti ja saksa keel - Agita Keerd

SA Pärnu VHK omab HTM (ja Keeleinspektsiooni) tegevusluba A2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks: HTM kantsleri 31.12.2018 kk nr 1.1-3/18/431.

SA Pärnu Vabahariduskeskus Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner


Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.

Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituat-sioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), sh A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

Kursusele registreerimiseks: palun teatage täpne soov (sh tase, info seniste sama keele õpingute kohta), õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006, 5626 4884 või koolimajas J. V. Jannseni 7a.

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust.

Vt ka: Huvihariduse ja huvitegevuse toetus peredele - Pärnu linnalt