POSTITUSED

EESTI keele, LÄTI keele ja SAKSA keele kursused 2020/2021. õa

Updated: 9 hours ago

  • Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused

  • Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis- ja kuulamisoskuse arendamisele

  • Kursused kontakttundidega koolimajas J. V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Google Meet, Skype, Zoom... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni).

  • Maksta saab ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus.

  • Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

  • "Tööta ja õpi" - Pärnu Vabaharikuskeskus SA Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Info täieneb jooksvalt


Liitumisvõimalus juba alustanud õpperühmadega, s.h järeltunnid!

Sobiva kursuse valimiseks testi oma taset siin.

Eesti A1 ( VENE keele baasil)

170 t, sh 120 kontakttundi (828.- €) Algus 7. okt

E ja K 10.00-12.15 (+paus)

Kavandatud õppeperiood: 07.10.2020 – 31.03.2021

Õpet Ela Tomson

Liitumine järeltundidega 16. nov: 170 t, s.h 107 kontakttundi (980 €)Eesti A1 ( INGLISE keele baasil)

170 t, s.h 120 kontakttundi (1188.- €) Algus 9. okt

T, N ja R 10.00-12.15 (+paus)

Kavandatud õppeperiood: 09.10.2020 – 05.02.2021

Õpet Mare Soomere


Eesti keel, A2-tasemeeksamiks valmistumine (VENE keele baasil)

280 t, s.h 160 kontakttundi (1104.- €)

T, N ja R 12.45-15.00 (+paus) Algus 16. okt

Kavandatud õppeperiood: 16.10.2020 – 15.04.2021

Õpet Mare Soomere

Liitumine järeltundidega 10. nov: 280 t, s.h 146 kontakttundi (1201 €)

Liitumine Järeltundidega 14. jaan: 200 t, s.h 93 auditoorset tundi (702,20 €)


Eesti keel, A2-tasemeeksamiks valmistumine (inglise keele baasil)

280 t, s.h 160 kontakttundi (1584.- €/ 8 x 198 €)

T 9.30-11.45 (+paus) ja N 10.00-12.15 (+paus) Algus 10. nov kl 9.30

Kavandatud õppeperiood: 03.11.2020 – 31.05.2021

Õpet Ela Tomson

Läti A1 50 t (70 t) T 17.15-18.45, koolitaja: Agita Keerd Algus 15. sept

Hind: 340 € / 3 x 117 € / 6 x 61 €

  • SAKSA keel

Saksa A1 70 t kokkuleppel, koolitaja: täpsustamisel huviliste registreerimine

TESTI ennast siin

KURSUSE HINNAD ja TASUMINE: vt Vastuvõtt ja hinnakiri

Tasumine on võimalik ka osade kaupa.

Kursuse hinnale lisandub õppematerjali maksumus.

Kursuse auditoorsete tundide arv ja hind sõltub õppijate arvust rühmas. Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu jääb samaks.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid – tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg, tunniplaan ja õppekeel kokkuleppel.

Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee

Õpetajad: eesti keel - Mare Soomere, Ela Tomson , .....

läti ja saksa keel - Agita Keerd

SA Pärnu VHK omab HTM (ja Keeleinspektsiooni) tegevusluba A2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks: HTM kantsleri 31.12.2018 kk nr 1.1-3/18/431.


SA Pärnu Vabahariduskeskus Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner


Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.

Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituat-sioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), s.h A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

Kursusele registreerimiseks: palun teatage täpne soov (s.h tase, info seniste sama keele õpingute kohta), õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006, 5626 4884 või koolimajas J.V. Jannseni 7a.

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust.

Vt ka: Huvihariduse ja huvitegevuse toetus peredele - Pärnu linnalt

ARHIIV

SA Pärnu Vabahariduskeskus

  • w-facebook
  • w-youtube