POSTITUSED

HISPAANIA, ITAALIA ja PRANTSUSE keele kursused 2020/2021. õa

Updated: Feb 26

Liituda saab kogu õppeaasta jooksul (ka järeltundidega)

  • Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused

  • Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele

  • Kursused kontakttundidega koolimajas J. V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Google Meet, Skype, Zoom... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni).

  • Maksta saab ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus.

  • Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

  • Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Täiendame infot jooksvalt!

Tase Auditoorseid tunde HIND Tunniplaan Kursuse algus

(kursuse kogumaht)

____________________________________________________________

A1.1 35 t (53 t) 281€ Algus 10. veebruar

A1.1.2 22 t (32 t) 177 € N 15.15 - 16.45 algus 7. okt,

A2.2 - B1.1 21 t (31) 169 € K 17.00 - 18.00 algus 30. sept

A1.1 35 t (53 t) 281 € K 15.45 - 16.45 (ajad kokkuleppel) algus 21. okt

A1.1.2 21 t (31 t) 169 € E 17.40 algus 5. okt

A2 - B1 16 t (26 t) 129 € E 16.30-17.30 algus 5. okt


A1.1 35 t (53 t) 281€ veebruaris registreerimine

A1.1.2 25 t (35 t) 200 €, N 17.00 - 18.30 algus 1. okt 17.00


A1.2 28 t (42 t) 224.80 € N 17.00 - 18.30 Algus veebruaris


A2.2-B1.1 23 t (36) 184 € T 17.45 - 19.15 algus 6. okt


B1.1 28 t (42) 224.80 € T 17.45 - 19.15 Algus veebruarisTESTI oma taset: siin

Vaata: Vastuvõtt

HIND:

35 auditoorse tunnise kursuse hind korraga tasumisel on 281 €. Osade kaupa tasudes: 3 x 95 € või 6 x 48 €

Kursusetasule lisandub isandub õppematerjali maksumus (õpik ja/ või jaotusmaterjal)

Hinnakirjas näidatud kursuse auditoorsete tundide arv kehtib minimaalselt 6 õppijaga õpperühmale. Lõplik tunnihind sõltub õpperühma suurusest ja õppetundide arvust. Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu jääb samaks.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid, paarisõpe ja minirühmad – tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg ja tunniplaan kokkuleppel.

Küsi pakkumist info@janatrinkerakool.ee

Õpetaja: Anneli Rondo

Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner


Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.

Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töö-situatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), sh A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

Kursusele registreerimiseks:

palun teatage täpne soov (sh tase, info seniste sama keele õpingute kohta), õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006, 5626 4884 või koolimajas J. V. Jannseni 7a

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust

Vt ka: Huvihariduse ja huvitegevuse toetus peredele - Pärnu linnalt


Asume J. V Jannseni 7a (http://kaart.delfi.ee//?bookmark=e6946f4070ece024f4c65d3b0022241a) Liftiga saab kolmandale korrusele.