POSTITUSED

PILLIÕPE 2020/2021. õa: kitarr, klaver, ukulele, löökpillid

Registreerime eelmise aasta õppijaid, uusi algajaid ja

edasijõudnuid: info@janatrinkerakool.ee

Kursuse maht 66 akadeemilist tundi (35 pilli- ja 31 stuudiotundi)

sept-mai/juuni

Stuudiotunnid algavad oktoobris


STUUDIOTUNDIDES

õpime noodikirja ja muusikasümboleid, rütme, koordinatsiooni, omaloomingu noodistamist ja palju muud. Tutvume erinevate pillidega, harjutame koosmängu. Esineme kooli kontsertidel. Räägime muusikaajaloost ja heliloojatest ja kuulame muusikat.

Vt ka: Noodiõpetus stuudiotundides

  • KITARR

Pillitunnid individuaal- või rühmaõppes + stuudiotunnid (kursus kokku 66 t)

Õpetaja Jüri Kukk

Esmasp, 7. septembril kell 15.30 esimene kokkusaamine õpetajaga ja õpperühmade moodustamine

Õpetaja Merlin Madisson

Kitarri rühmatunnid (lisaks stuudiotunnid alates oktoobrikuust):

Kolmap 16.00-16.45 - kooliõpilased

Neljap 18.00-18.45 - gümn.noored ja täiskasvanud

Reede 14.10-14.55 - kooliõpilased

  • KLAVER

Pillitunnid individuaal- või rühmaõppes + stuudiotunnid (kursus kokku 66 t)

Õpetajad Mall Pöial, Merlin Madisson

Õppetöö algab 7. septembril

  • LÖÖKPILLID

Pillitunnid rühmaõppes + stuudiotunnid alates oktoobrikuust (kursus 66 t)

Õpetaja Merlin Madisson

Eelmise aasta õppijatel tundide aja kokkulepped info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006

  • UKULELE

Pillitunnid rühmas (35 ukuleletundi)

Õpetaja Merlin Madisson

koolinoored alates 14a - neljapäeviti 18.00-18.45

Õpetaja Tõiv Tiits

täiskasvanud, gümnaasiuminoored - neljapäeviti 18.55-19.40

PILLIÕPETAJAD

Jüri Kukk (kitarr, basskitarr, akordion)

Merlin Madisson (kitarr, basskitarr, ukulele, solistiõpe, klaver)

Mall Pöial (klaver)

Tõiv Tiits (saateklaver, ukulele, hääleseade, solistiõpe)

HINNAD:

Vt: Vastuvõtt ning laulmise ja pilliõppe HINNAKIRI

Pilliõppekursusele registreerimiseks palun teatage täpne soov (s.h tase),

õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006 või registreerimisvormil (koolituslepingu osa).

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust E-R J.V. Jannseni 7a Pärnus

Vt ka: Huvihariduse ja huvitegevuse toetus peredele - Pärnu linnalt


Asume J.V. Jannseni 7A:

http://kaart.delfi.ee//?bookmark=e6946f4070ece024f4c65d3b0022241a

Kaldtee, liftiga saab kolmandale korrusele.

Omaloominguõhtu ImproviSSimo toimus 2020.aastal veebis:

https://www.janatrinkerakool.ee/improvissimo-2020

Pilte tundidest ja 2020.a Taliharjakontserdilt:

ARHIIV

SA Pärnu Vabahariduskeskus

  • w-facebook
  • w-youtube