top of page
POSTITUSED

SOOME ja VENE keele kursused 2022/2023

Updated: Aug 5, 2022

  • Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused

  • Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele

  • Kursused kontakttundidega koolimajas J. V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Google Meet, Skype, Zoom... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni)

  • Kursuste maht: auditoorsete tundide arvu järel sulgudes on näidatud kursuse kogumaht

  • Kursusetasu saab maksta ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus

  • Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

  • Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Liitumisvõimalus juba alustanud õpperühmadega

Täiendame infot jooksvalt

Tasemed:

A1.1 - C1.2 , ühe kursuse maht 35 (53)* ajakava on täpsustamisel

* Sulgudes kursuse kogumaht


Hinnad:

35 audit. tundi 266 €. Osade kaupa tasumisel: 3 x 96

Lisandub õppematerjali maksumus (õpik ja/või jaotusmaterjal)


Tasemed:

A1.1 - C1.2 , ühe kursuse maht 35 (53)* ajakava on täpsustamisel

* Sulgudes kursuse kogumaht


Hinnad:

35 audit. tundi 266 €. Osade kaupa tasumisel: 3 x 96

Lisandub õppematerjali maksumus (õpik ja/või jaotusmaterjal)


TESTI ennast siin

Registreeri end siin

Näidatud kursuse auditoorsete tundide arv kehtib minimaalselt 6 õppijaga õpperühmale. Lõplik tunnihind sõltub õpperühma suurusest ja õppetundide arvust.

Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu jääb samaks.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid: tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg, tunniplaan ja õppekeel kokkuleppel.

Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee

Õpetajad:

vene keel – Lidia Pyzhik

soome keel – Mare Soomere, Mall RaigPärnu Vabahariduskeskus SA on Töötukassa koolituskaardipartner


Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.

Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituatsioonides, nt klienditeenindus (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), sh A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

Kursusele registreerimiseks:

Palun teatage täpne soov (sh tase, info seniste keeleõpingute kohta), õppija ja maksja isiku- ja kontaktandmed aadressile: info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006, 5626 4884 või koolimajas J. V. Jannseni 7a, Pärnu

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust.

Asume Pärnus, J. V. Jannseni 7A, III korrus (kaldtee, lift)

ARHIIV
bottom of page