POSTITUSED

SOOME ja VENE keele kursused 2020/2021. õa

Updated: Apr 15

  • Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused

  • Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele

  • Kursused kontakttundidega koolimajas J.V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Google Meet, Skype, Zoom... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni).

  • Kursuste maht: auditoorsete tundide arvu järel sulgudes on näidatud kursuse kogumaht.

  • Kursusetasu saab maksta ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus.

  • Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

  • Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Liitumisvõimalus juba alustanud õpperühmadega.

Täiendame infot jooksvalt

A1 intensiivkursus väikerühmas

56 t (105 t) 1-2 x nädalas, HOMMIKUTI (täpsustamisel)

SOOME KEEL klienditeeninduses/ Algajale - HOMMIKUTI

40 t (80 t) E ja K 9.00-11.15(+paus)

Hind: 230 €/ 3 x 81 €/ 5 x 50 €

SOOME KEEL klienditeeninduses/ Algajale - ÕHTUTI

40 t (80 t) 1-2 korda nädalas

Hind: 230 €/ 3 x 81 €/ 5 x 50 €

A2 väikerühmas

56 t (96 t) (täpsustamisel)

Hind 322€, osamaksetena kokku 360 €

B1.1 50 t (70 t) K (või E) 17.15 -18.45

Hind: 288 €/ 3 x 98 €/ 6 x 50 €


B1.2.1 50 t (70 t) K (või E) 17.15 -18.45

Hind: 288 €/ 3 x 98 €/ 6 x 50 €

Kursusetasudele lisandub õppematerjali maksumus

VENE keel - Õpetaja: Lidia Pyzhik

A1.1 50 t (70 t) E, K 15.30 - 17.00

Kavandatud õppeperiood: 08.02 - 30.06.2021

Liitumisvõimalus juba alustanud õpperühmaga.


A2.1 50 t (70 t) Algus 14. aprill 2021

E, K kell 17.30 - 19.00

R kell 15.00 - 16.30

Kavandatud õppeperiood: märts - juuli 2021

Kursusega on võimalik jooksvalt liituda.


A2.2 - B1.1 Tööalane ja suhtluskeel

50 t (70 t) E, K 17.15 - 18.45.

Kavandatud õppeperiood: nov 2020 – juuni 2021


Vene keele kursuste HINNAD:

Kursuste kogumaht on 70 tundi, millest 50 tundi on auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse hind min 6 õppijaga rühmas on 298 € (so korraga tasumisel).

Võimalik on tasuda ka osade kaupa: 3 x 105 €

Igakuiste osamaksetega tasumisel kokku 324 €.

Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus.

*

Vaata: Vastuvõtt ja hinnakiri

TESTI ennast siin

Näidatud kursuse auditoorsete tundide arv kehtib minimaalselt 6 õppijaga õpperühmale. Lõplik tunnihind sõltub õpperühma suurusest ja õppetundide arvust.

Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu jääb samaks.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid: tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg, tunniplaan ja õppekeel kokkuleppel.

Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee

Õpetajad:

soome keel – Mall Raig, Mare Soomere

vene keel – Lidia Pyzhik


Pärnu Vabahariduskeskus SA on Töötukassa koolituskaardipartner


Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.

Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituatsioonides, nt klienditeenindus (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), sh A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

Kursusele registreerimiseks:

palun teatage täpne soov (s.h tase, info seniste sama keele õpingute kohta), õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006, 5626 4884 või koolimajas J.V. Jannseni 7a

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust.

Vt ka: Huvihariduse ja huvitegevuse toetus peredele - Pärnu linnalt

Asume J. V. Jannseni 7A (http://kaart.delfi.ee//?bookmark=e6946f4070ece024f4c65d3b0022241a) Liftiga saab kolmandale korrusele.