top of page
POSTITUSED

EESTI, LÄTI ja SAKSA keele kursused 2022/ 2023

Updated: Aug 17, 2022

  • Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused

  • Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis- ja kuulamisoskuse arendamisele

  • Kursused kontakttundidega koolimajas J. V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Google Meet, Skype, Zoom... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni).

  • Maksta saab ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus.

  • Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

  • "Tööta ja õpi" - Pärnu Vabahariduskeskus SA Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Info täieneb jooksvalt


Liitumisvõimalus juba alustanud õpperühmadega, sh järeltunnid!

Sobiva kursuse valimiseks testi oma taset siinEESTI KEEL A1 (VENE keele baasil)

Kogumaht 170 t, sh 120 kontakttundi

E, K ja N 10:00 - 12:15

Kavandatud õppeperiood: 5. september - 22.detsember 2022

Hind: 1188 € + õppematerjal 40 €EESTI KEEL A1.2 väikerühmas (VENE keele baasil)

Kogumaht 85 t, sh 60 kontakttundi

T, K ja R 10:00 - 12:15

Kavandatud õppeperiood: 6. september - 28. oktoober 2022

Hind: 594 € + õppematerjal 40 €EESTI KEEL A1 väikerühmas (VENE keele baasil)

Kogumaht 170 t, sh 120 kontakttundi

E, K ja N 12:30 - 14:45

Kavandatud õppeperiood: 16. mai -31. august 2022

Hind: 948 € + õppematerjal 40 €EESTI KEEL A1 väikerühmas ( INGLISE keele baasil)

Kogumaht 170 t, sh 120 kontakttundi

Hind: 1188 €


Tasemed A1.1 - B2.2, ühe kursuse maht 35 (53)*, ajakava täpsustamisel

* Sulgudes kursuse kogumaht


Hinnad:

35 audit. tundi 266 €, osade kaupa tasumisel 3 x 96 €

Lisandub õppematerjali maksumus (õpik ja/või jaotusmaterjal)


Tasemed A1 - A2, ühe kursuse maht 50 (75)*, ajakava täpsustamisel

* Sulgudes kursuse kogumaht


Hinnad:

35 audit. tundi 495 €, osade kaupa tasumisel 3 x 168 €

Lisandub õppematerjali maksumus (õpik ja/või jaotusmaterjal)


Registreerimine siin

TESTI ennast siin


Kursuse auditoorsete tundide arv ja hind sõltub õppijate arvust rühmas. Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu jääb samaks.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid – tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg, tunniplaan ja õppekeel kokkuleppel.

Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee

SA Pärnu VHK omab HTM (ja Keeleinspektsiooni) tegevusluba A2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks: HTM kantsleri 31.12.2018 kk nr 1.1-3/18/431.

SA Pärnu Vabahariduskeskus Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner


Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.

Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituat-sioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), sh A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

Kursusele registreerimiseks: palun teatage täpne soov (sh tase, info seniste sama keele õpingute kohta), õppija ja maksja isiku- ja kontaktandmed aadressile: info@janatrinkerakool.ee helistada tel 443 1006, 5626 4884 või tulla koolimajja J. V. Jannseni 7a, Pärnu linn, III korrus.

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust Stuudium õppekeskkonnas: janatrink.ope.ee

Vt ka: Huvihariduse ja huvitegevuse toetus peredele - Pärnu linnalt

Comments


ARHIIV
bottom of page