top of page
POSTITUSED

Laulmine - parim kõneravi toetav tegevus.

Updated: Jan 11, 2022Huvilised saavad liituda kursustega kogu õppeperioodi jooksul


Lapsed on meie suurim ja kalleim vara ning on oluline, et kõigile lastele oleks tagatud samaväärsed võimalused hariduseks, arenemiseks ja eneseteostuseks.

Vanemad hindavad oma lapse lasteaeda või lastehoidu valdavalt kõrgelt, kuid muret teeb erivajadusega lastele sobivate tugispetsialistide puudus, selgub värskest alushariduse ja lapsehoiu uuringust (Sotsiaalministeerium). Uuringu järgi moodustavad valdava osa Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud lasteaialaste erivajadustest keele ja kõnega seotud erivajadused: kõneravi vajadus, lisatoe vajadus eesti keelest erineva koduse keele tõttu ja kõnepuue või -häire. Lapsevanemate hinnangul on logopeedilise toe vajadus laialdane.


Oleme rääkinud erinevate spetsialistidega nii koolides, Pärnu Haigla taastusravis kui ka Rajaleidjas ja saanud kinnitust, et järjest rohkem on Pärnus logopeediliste probleemidega lapsi. Eripedagoogid lasteasutuste ja koolide juures teevad tänuväärset tööd, samas napib logopeedide juures vastuvõtuaegu ja lapsevanemad otsivad lisavõimalusi oma laste aitamiseks.


Oleme valmis koostöös Pärnu linna lasteasutuste logopeedidega andma omapoolse panuse ja lõimima lisaabi vajavad lapsed meie kooli laulurühmadesse.

Muusika ja kõne on paljuski sarnased. Nad põhinevad helil, rütmil ja liikumisel ning muusika on tõhus vahend kõnehäirete korrigeerimisel. Seepärast pole üllatav, et paljud lapsed jõuavad suhtlemise ja kõneni just muusika ja laulu kaudu. Laulmise abil saab mõjutada lapse diktsiooni, treenida suu- ja keelelihaseid. Kuna vajaliku hea lugemisoskuse aluseks on arenenud kõne, rütmitaju ja häälikute erineva kõla eristamine, siis aitab eelpoolmainitud tegevus ka kooliks ettevalmistamisel.

Osalemine laulutundides koos oma eakaaslastega on tugevaks toeks spetsialistide tööle, aga mitte mingil juhul pole sellele asenduseks. Ees ootavad lõbusad tunnid ja uued oskused, toredad esinemised ja kasulikud kogemused, asjatundlikud õpetajad ja innustavad uued sõbrad.

Laulmine parandab häälekasutust ja kvaliteeti, on abiks ka keele ja sõnavara omandamisel. Meie laulurühmad on võimalus ka eesti keelt võõrkeelena rääkivatele lastele.


Jana Trink Erakool ootab liituma järgnevate laulurühmadega:

Mudil 1 (3-4a mudilased), tunnid E ja K kell 18:00 - 18:40 või T ja N kell 18:00 - 18:40

Mudil 2 (5-6a mudilased), tunnid E ja K kell 17:10 - 17:55

Stuudiokoor Primo (6a koolieelikud - 3 klass), tunnid E ja N kell 17:10 - 17:55

Stuudiokoor Supremo (4-8 klass), tunnid T ja N kell 17:10-17:55Comments


ARHIIV
bottom of page