POSTITUSED

PILLIÕPE 2021/2022. õa: kitarr, klaver, ukulele, löökpillid

Updated: Jan 11

Huvilised saavad liituda kursustega kogu õppeperioodi jooksul

Kursuse maht 35 akadeemilist tundi


Info täieneb pidevalt.


PILLIÕPETAJAD:

Jüri Kukk (kitarr, basskitarr)

Merlin Madisson (kitarr, basskitarr, ukulele, löökpillid)

Mall Pöial (klaver)

Tõiv Tiits (ukulele, saateklaver)


  • STUUDIO- KOOSMÄNGUTUND

Õpime noodikirja ja muusikasümboleid, rütme, koordinatsiooni, omaloomingu noodistamist ja palju muud. Tutvume erinevate pillidega, harjutame koosmängu. Esineme kooli kontsertidel. Räägime muusikaajaloost ja heliloojatest ja kuulame muusikat.

Õpetaja Merlin Madisson

  • KITARR ja BASSKITARR

Pillitunnid individuaal- või rühmaõppes

https://www.janatrinkerakool.ee/kitarr

Õpetaja Jüri Kukk

Õpetaja Merlin Madisson

  • KITARRIÕPE TÄISKASVANUTELE

Rühmatund, koolinoored alates 15a ja täiskasvanud

Kolmap. kell 17:10-17:55

https://www.janatrinkerakool.ee/kitarr

Õpetaja Merlin Madisson

  • KLAVER

Pillitunnid individuaal- või rühmaõppes

https://www.janatrinkerakool.ee/klaver

Õpetaja Mall Pöial

Õpetaja Tõiv Tiits

  • LÖÖKPILLID

Pillitunnid rühmaõppes + stuudiotunnid

https://www.janatrinkerakool.ee/lkpillid

Õpetaja Merlin Madisson

  • UKULELE

Pillitunnid rühmas

Koolinoored alates 14a ja täiskasvanud

Neljap. kell 18:50-19:35

Õpetaja Tõiv Tiits


Asume J.V. Jannseni 7A:

http://kaart.delfi.ee//?bookmark=e6946f4070ece024f4c65d3b0022241a

Kaldtee, liftiga saab kolmandale korrusele.Fotomeenutused: