POSTITUSED

UUED keelekursused VEEBIÕPPES 2021

Updated: Apr 14

  • Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused

  • Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele

  • Kursustel VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Skype, Zoom... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni). Võimalusel ja kokkuleppel kontakttunnid koolimajas J.V. Jannseni 7a

  • Maksta saab ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus.

  • Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

  • Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Infot täiendatakse jooksvalt


  • Kevadised VEEBIKURSUSED

Inglise keele A1 algtaseme kursus VEEBIS, 1. osa, õpetaja Madli Raig

Kogumaht 35 t, millest 24 on auditoorset ja 11 tundi iseseisvat tööd

Õpperühmas 3 - 6 õppijat

Õppeperiood: aprill - juuni, algus: 21.04.2021,

Õppetöö: Kolmapäeviti kell 17.30 -19.00 (2 akad tundi)

Hind: 158 € (lisandub õppematerjali maksumus)

Registreeru siin:


Prantsuse keele algtaseme kursuse VEEBIS, 1. osa, õpetaja Madli Raig

Kogumaht 35 t, millest 24 on auditoorset ja 11 tundi iseseisvat tööd

Õpperühm: 3 - 6 õppijat

Õppeperiood: aprill - juuni, algus: 20.04.2021

Õppetöö: Teisipäeviti kell 12.00 - 13.30 (2 akad tundi)

Hind: 199 €

Registreeru siin:


  • SOOME keele kursused: 2 - 3 korda nädalas, ´a 2 tundi, õpetaja Mall Raig:

Soome keel. Tööalane ja suhtluskeel. Tase A2

Kogumaht 55 t, millest 30 on auditoorse töö tunnid

Õpperühmas min 3 õppijat

Tunniplaan kokkuleppel: 2 x nädalas

Hind ühele õppijale 267 € (2 x 139 €)

Õppeperiood 15. veebr - 30. apr

INDIVIDUAALKURSUSED:

sh kokkuleppel (ja võimalusel) ka kontakttunnid

Hind: 600 € (2 x 310 €)

Õppeperiood ja tundide aeg kokkuleppel.

Soome keel klienditeeninduses. Algajale

Kogumaht 80 t, millest 40 on auditoorse töö tunnid

Minirühm 3 õppijat

Hind ühele õppijale 356 € (3 x 184 €)

Õppeperiood: veebr - mai

INDIVIDUAALKURSUS

Hind: 800 € (4 x 200 €)

Õppeperiood ja tundide aeg kokkuleppel

Soome keel: Tööalane ja suhtluskeel klienditeeninduses/ Algtase

Kogumaht 100 t, millest 70 on auditoorse töö tunnid

Minirühm 3 õppijat

Hind ühele õppijale 623 € (4 x 160 €)

Õppeperiood: veebr - juuni

INDIVIDUAALKURSUS

Hind: 1400 € (4 x 350 €)

Õppeperiood ja tundide aeg kokkuleppel

  • EESTI keele kursused - tunnid 2 - 3 x nädalas ´a 2 - 4 akad tundi

Eesti keel võõrkeelena, tase A1 (INGLISE keele baasil) - algus märtsis / täpsustamisel

Kogumaht 170 t, millest 120 on auditoorse töö tunnid

Õpperühm min 4 õppijat

Hind ühele õppijale 1176 €

Tunniplaan: täpsustamisel (2 x nädalas a´3 tundi)


TESTI oma taset: siin

Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele. Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), sh A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

Vt Vastuvõtt

Kursusele registreerimiseks:

palun teatage täpne soov (sh tase, info seniste sama keele õpingute/tunnistuse kohta), õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 5626 4884

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid, paarisõpe ja minirühmad – tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg ja tunniplaan kokkuleppel. Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee

Asume J. V. Jannseni 7A (http://kaart.delfi.ee//?bookmark=e6946f4070ece024f4c65d3b0022241a) Kaldtee, liftiga saab kolmandale korrusele.