TÕLKETÖÖD

Etalonlehekülg on 1800 trükimärki, A4 leheformaadis, Times New Roman suurusega 12, reavahega 1,5. Töö lõplik hind arvestatakse sihtkeele tähemärkide arvu järgi koos sõnavahedega. 

 

Töömaht 3. tööpäevaks on maksimaalselt 5 lk A4 formaadis (kokku 9000 trükimärki).
KIIRTÖÖ ( vähem kui 3 tööpäeva jooksul ja rohkem kui 5 lk A4 formaadis päevas) ja NÄDALALÕPUTÖÖ = hinnalisa 50 %

 

Valmis töö väljastatakse pärast töö eest tasumist.
 

Võõrkeelest eesti keelde:

1.1. Tüüpdokumendid ja lihtkirjavahetus 16,00 €

1.2. Kitsalt erialased tekstid 17,90 €

1.3. Kirjalike kokkuvõtete koostamine 20,00 €

 

Eesti keelest võõrkeelde:

2.1. Tüüpdokumendid ja lihtkirjavahetus 16,00 €

2.1. Kitsalt erialased tekstid 19,20 €

2.3. Kirjalike kokkuvõtete koostamine 21,00 €

 

Ühest võõrkeelest teise võõrkeelde

3.1. Tüüpdokumendid ja lihtkirjavahetus 21,00 €

3.2. Kitsalt erialased tekstid 23,00 €

3.3. Kirjalike kokkuvõtete koostamine 30,00 €

info@janatrinkerakool.ee; 443 1006