HINNAKIRI

 2022/2023. õppeaastal

Pärnu Vabahariduskeskus SA, Jana Trink Erakool

Kõikide kursustega on võimalik liituda kogu õppeaasta vältel.

Kursuse eest tasumine arve alusel vastavalt koolituslepingule. 

Õppetunni kestus on 45 minutit (akadeemiline tund).

Kui kursusele registreerub ettenähtust vähem õppijaid, võib JTEK  vähendada kursuse mahtu, jättes kursusetasu muutmata. 

 

Kursuste hinnad ei sisalda õpikute ja töövihikute maksumust.

Kursusel, kus on 3 või enam õppetundi nädalas, jagatakse osamaksed võrdselt õppeperioodi kuudele.

Kursuse eest tasutakse arve alusel vastavalt koolituslepingule.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid:

tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg, tunniplaan ja õppekeel kokkuleppel.

Küsi pakkumist: info@janatrinkerakool.ee.

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 179278 - keeleõpe.   

Huvikool Eesti Hariduse Infosüsteemis nr 1128.