top of page

INDIVIDUAALTUNNID

 

Individuaaltunnid viiakse läbi konkreetse tellimuse alusel ja koostöös õpilasega koostatakse individuaalne õppekava. Sealjuures võetakse arvesse konkreetne õppimise eesmärk, valitakse sobilik õppematerjal ning määratakse kindlaks õppetundide arv, sagedus ja toimumise aeg.

 

Individuaaltunnid võivad olla abiks ja toeks õpilasele üldhariduskooli õppekava läbimisel, samas ka lisaks üldhariduskoolis omandatavale, et saavutada veelgi paremaid tulemusi. Täiskasvanutele võivad individuaaltunnid anda tiheda ametialase tegevuse kõrval võimaluse võõrkeelealaseks täiendõppeks, tööalaseks koolituseks või siis huvialaga tegelemiseks.

 

Lisaks on võimalik samadel põhimõtetel tellida paaristunnid.

bottom of page