TEGEVUSLUBA

Eesti Hariduse Infosüsteemis: http://www.ehis.ee/   

Täiskasvanuharidus majandustegevusteade: 179278

HTM ja Keeleinspektsiooni tegevusluba eesti keele A2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele  suunatud täienduskoolituse läbiviimiseks: HTM kantsleri  31.12.2018 kk nr 1.1-3/18/431.