top of page

TEGEVUSLUBA

Eesti Hariduse Infosüsteemis: http://www.ehis.ee/   

 

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade: 179278

 

HTM ja Keeleinspektsiooni tegevusluba eesti keele A2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolituse läbiviimiseks: HTM kantsler  31.12.2018 kk nr 1.1-3/18/431.

 

HTM ja Keeleinspektsiooni tegevusluba eesti keele B1 tasemeeksamiks ettevalmistamiseks suunatud täienduskoolituse läbiviimiseks: HTM kantsler 30.04.2021 nr 1.1-3/21/79

HTM ja Keeleinspektsiooni tegevusluba eesti keele B2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolituse läbiviimiseks: HTM kantsler 8.05.2024 nr. 1.1-3/24/62

bottom of page