top of page
2014-02-21.-23. veebr Suupillimängijate

SUUPILL

kooliõpilastele ja täiskasvanutele

individuaal- ja rühmatunnid

 

1. ASTE

Õppesisu:

Tutvumine instrumendiga ja hooldus. Kromaatilise ja diatoonilise suupilli ehitus. Heli tekitamise alused (suudium ja kehahoiak). Korrektse kehahoiaku ning hingamisvõtete omandamine. Esmaste praktiliste mänguharjutuste omandamine. Heli, selle kõrgus, pikkus, tugevus, tämber. Muusikaline helirida. Diapasoon c1-c3. Noodikiri. Noodimärgi elemendid. Helirea põhiastmed. Muusikalise pausi mõiste. Rütm. Meetrum. Taktimõõt 2, 3 ja 4. Heliredel C, G duur, a, e -moll. Harjutused, etüüdid, palad. Tuttavate meloodiate kasutamine korrektse mängutehnika saavutamisel. Esinemised.

 

2. ASTE

Õppesisu:

Kromaatilise ja diatoonilise suupilli erinevused ja omapära. Heli tekitamise arendamine (suudium ja kehahoiak). Korrektse kehahoiaku ning hingamisvõtete edasiarendamine. Praktiliste mänguharjutuste omandamine. Noodikiri ja tabulatuu.r Artikuleerimine. Toon ja heli. Värvus. Rütm. Fraas ja muusikaline lause. Meloodia ja saade. Üksikud helid. Helide “venitamine”. Käte asend ning erinevad võtted. Ansamblimängu alused. Heliredel C, G, F duur, a, e, d -moll. Harjutused, etüüdid, palad. Tuttavate meloodiate kasutamine korrektse mängutehnika saavutamisel. Klassikalised viisid. Saksa, austria ja soome suupilliõpetuse võtteid.

 

3. ASTE

Õppesisu:

Erialapilli võimaluste edasine kasutamine. Heli tekitamise arendamine (suudium ja kehahoiak). Korrektse kehahoiaku ning hingamisvõtete edasiarendamine. Praktiliste mänguharjutuste omandamine. Noodikiri ja tabulatuur. Artikuleerimin.e Vibraato. Soolo ja saade. Rütmifiguurid ja tempo. Ansamblimängu alused. Improviseerimine. Heliredelid, kolmkõlade pöörded. Akordsuupill ja bass-suupill. Harjutused, etüüdid, palad. Tuttavate meloodiate kasutamine korrektse mängutehnika saavutamisel. Klassikalised viisid (flöödi ja viiuli repertuaar.) Tutvumine väljapaistvate muusikute esinemistega.

bottom of page