top of page
POSTITUSED

Norra ja rootsi keele kursused 2015/2016

Liida saab kogu õppeaasta jooksul

NO A1.1 35 t kokkuleppel algus 30. veebr 15:50, hind: 158 €

NO A1 70 t (T 18:30 – 19:30) algus nov

NO A2 70 t E 17:15 – 18:15 algus K, 16. sept

NO B2.2 70 t K 18:00 – 19:00 algus K, 16. sept

RO A1 II 60 t T 18:30 - 20:00, N 15:45 - 17:15 algus 1. dets 18:30

RO A1 70 t T 16:50 – 18:20 algus T, 22. sept

RO A1.2 36 t hommikul (kokkul) algus T, 6. okt 10:00 - 11:30, hind 170 €

RO A2.2 20 t E 17.15 – 18.15 algus E, 14. sept, hind: 150 €

Kavas:

RO B1 70 kokkuleppel täpsust.

Hind: 70tunnise kursuse hind min 8 õppijaga rühmas on 315 €.

Lisandub õppematerjali maksumus (õpik ja/või jaotusmaterjal)

Õppemaksu suurus sõltub õpperühma suurusest ja õppetundide arvust. Hinnakirjas näidatud kursuse auditoorsete tundide arv kehtib minimaalselt 8 õppijaga õpperühmale. Kui kursusele registreerub vähem õppijaid või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu ei muudeta.

Tellitud kursused ja individuaaltunnid – tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg ja tunniplaan kokkuleppel

Õpetaja: Kai Sommer

Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.

Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), s.h A1 lõpetanu lihtsa sõnavara ja väljenditega.

Kursusele registreerimiseks:

palun teatage täpne soov (s.h tase, info seniste sama keele õpingute kohta), õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006, 5626 4884 või koolimajas Õhtu põik 5

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust: E – R kl 9 - 18

ARHIIV
bottom of page