top of page

Jana Trink Erakooli 32. õppeaastal  

ootame kõiki oma teadmisi täiendama

ja unistusi ellu viima, sest

elu on nagu jalgratas - selleks, et tasakaalu hoida, tuleb edasi liikuda!

JTEK 32 meandriga.png

TERE TULEMAST!

 

Võõrkeeled ja muusikaõpe

mudilastele, kooliõpilastele  ja täiskasvanutele.

Rühmatunnid, individuaal- ja paarisõpe.

Tunnid hommikuti ja õhtuti.

Õppetöö septembrist maini,

temaatilised üritused, suvelaagrid.

Erivajadustega inimestele ligipääs hoonesse         (kaldtee olemasolu, lift)

Uusi õppijaid võtame vastu kogu õppeaasta jooksul!

TULEKUL
NLTP_logo.jpg

Stuudiokoorid Primo ja Supremo valmistuvad laulupeoks.

Lastekooride II maakondlik eelproov toimub 28.03.23, kell 15:00-19:30 Pärnu Kontserdimajas

Mudilaskooride II maakondlik eelproov toimub 14.04.23, kell 10:00-13:00 Pärnu Kontserdimajas

Sensus.png

Hardusvaldkonna arengukava 2021-2035.

Eesti inimestel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad teostada end isiklikus elus, töös ja ühiskonnas ning toetavad Eesti elu edendamist ja üleilmset säästvat arengut

Koolitus juhendajatele:

"Koolinoorte huvitegevusega tegelevate juhendajate läbipõlemise ennetamine ja vaimne tervis."

bottom of page