OLULINE TEADE: 

 

  • Alates 11. jaanuarist jätkame rühmatundidega ja individuaaltundidega koolimajas (kui õpetajaga pole teisiti kokku lepitud).

  • Kui õppija haigusnähtude või karantiini tõttu soovib osaleda koolimajas toimuvates tundides läbi veebiühenduse, siis palume see õpetajaga kokku leppida üks päev enne tunde.

                                                    ¤

· 29. dets: Kuni 10. jaanuarini (kaasa arvatud) pikendas valitsus ka juba kehtivaid piiranguid ülejäänud Eesti 13 maakonnas (s.h Pärnu)  ..., huviharidusele, huvitegevusele, täiendkoolitusele, täiendõppele.

· Valitsus arutab hariduselu, sportimise ja täiendkoolituse valdkondadele kehtivaid piiranguid 7. jaanuaril.

· Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse kodulehel kriis.ee

                                                                                 ¤

Alates 14. dets kehtivad piirangud huvitegevuses ja -hariduses ning täiskasvanute täienduskoolituses. Õppetöö on lubatud üksnes distantsilt või individuaalõppe-na. Kehtib 2+2 reegel. Siseruumides tuleb kanda maski. ​Kõige ajakohasema info leiate valitsusveebist kriis.ee

ÕPPETÖÖ KORRALDUS JANA TRINK ERAKOOLIS alates 14. dets:​

· Rühmatöö toimub üksnes distantsilt. Info saate oma õpetajalt.

·  Individuaaltunnid jätkuvad kokkuleppel õpetajaga kas koolimajas või veebiõppes.                               

· Üldjuhul toimuvad kõik tunnid tunniplaani järgselt - kui õpetajaga pole muid kokkuleppeid (s.h veebitunnid jõuluvaheajal).

· Jõuluvaheaeg 23. dets – 10. jaan. Alates 04. jaanuar 2021 taastub tavapärane töörutiin kõigile haridusasutustele (juhul kui Vabariigi Valitsusest ei tule uusi korraldusi).

1/73

TERE TULEMAST!

Õppimisvõimalused lastele, kooliõpilastele, täiskasvanutele.
Tunnid hommikuti ja õhtupoolikuti.

Tavarühmad, väikerühmad, individuaal- ja paarisõpe.
Üld- ja töökeel. Ärikeel. Ameti- ja erialakeel.

Kursused tellimisel.
Õppetöö septembrist maini, temaatilised üritused,

suvel kursused ja laagrid.
Uusi õppijaid võtame vastu kogu õppeaasta jooksul.

  • Eesti Hariduse Infosüsteemis: http://www.ehis.ee/

  • Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade: 179278

  • HTM ja Keeleinspektsiooni tegevusluba keeleoskustase-mel A2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks: HTM kantsleri 31.12.2018 kk nr 1.1-3/18/431.

Jana Trink Erakooli 30. õppeaastal  ootame kõiki oma teadmisi täiendama ja unistusi ellu viima, 

sest elu on nagu jalgratas - selleks, et tasakaalu hoida, tuleb edasi liikuda

SÜNDMUSED
KONTAKT

Jana Trink Erakool 
Jannseni 7a, III korrus

Pärnu 80032,

Eesti 
+372 44 31 006

+372 5626 4884

info@janatrinkerakool.ee

  • Wix Facebook page
KURSUSED

SA Pärnu Vabahariduskeskus

  • w-facebook
  • w-youtube