top of page

HUMANITAARAINED

riiklikule õppekavale toeks ja täienduseks

emakeel, kirjandus

 

Humanitaarainete õpperüma kuuluvad õpilased, kel on laiendatud huvi mõne humanitaaraine ja nende integreerimise vastu ning kes otsivad võimalusi oma teadmiste täiendamiseks ning oskuste kasutamiseks.

 

Võimalik on paralleelselt kooliprogrammiga käsitleda teemasid süvendatult ning samuti keskenduda mingile üksikule teemale kogu õppeaasta vältel, omandada eelprofessionaalseid teadmisi humanitaarainetes, arendada oma oskusi õpilasele sobivas vormis ja tempos.

 

Õpitegevus on suunatud õpilase kui isiksuse mitmekülgsele arengule ning arvestab õpilase individuaalseid iseärasusi ja võimeid. Läbivaks teemaks on tugev seos ja integreeritus meid ümbritsevaga, loomingulisuse ja loominguliste inimestega, igapäevase tegevuse ning eakohaste ettevõtmistega.

 

Aktiivse tegevuse kaudu humanitaarainete vastu huvi äratamine pakub õppurile positiivseid elamusi ning humanitaarainete huviring on igapäevategevusele oodatud vahelduseks. Õpetaja positiivne ning julgustav suuline hinnang õpilase tegevustele innustab õppijat huvialaga tegelema. Humanitaarainete huviringis õppimine tugineb õpilase loomulikule uudishimule ning valmisolekule uute oskuste omandamiseks.

bottom of page