top of page

SA Pärnu Vabahariduskeskus (Jana Trink Erakool) on Töötukassa partner ja kvalifitseeritud koolitusteenuse pakkuja.

Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused. Suur tähelepanu  rääkimis- ja kuulamisoskuse arendamisele.

Kursused kontakttundidega koolimajas J. V. Jannseni 7a või veebipõhine õpe reaalajas (Google Meet, Skype, Zoom... - õppija vajab internetti, arvutit, veebikaamerat ning mikrofoni).

Kursuse auditoorsete tundide arv ja hind sõltub õppijate arvust rühmas. Kui kursusele registreerub vähem kui 6 õppijat või nende arv õpperühmas väheneb märkimisväärselt, võib JTEK vähendada kursuse tundide arvu. Väikerühmas on õppetöö intensiivsem ja kursusetasu jääb samaks.

Tasuda saab ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus. Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

SA Pärnu VHK omab HTM (ja Keeleinspektsiooni) tegevusluba eesti keel võõrkeelena A2 tasemeeksamiks suunatud täienduskoolituse läbiviimiseks: HTM kantsleri 31.12.2018 kk nr 1.1-3/18/431.

SA Pärnu VHK omab HTM (ja Keeleinspektsiooni) tegevusluba eesti keel võõrkeelena B1 tasemeeksamiks suunatud täienduskoolituse läbiviimiseks: HTM kantsleri 30.04.2021 kk nr 1.1-3/21/79

12.12.2023 HAKA täienduskoolituse hindamisnõukogu otsusega on SA Pärnu Vabahariduskeskus positiivselt läbinud kvaliteedihindamise keeleõppe õppekavarühmas inglise keel B1 ja soome keel klienditeeninduses.   ​

Kursusele registreerimiseks palun teatage täpne soov (sh tase, info seniste sama keele õpingute kohta), õppija ja maksja isiku- ja kontaktandmed aadressile: info@janatrinkerakool.ee helistada tel 443 1006, 5626 4884 või tulla koolimajja J. V. Jannseni 7a, Pärnu linn, III korrus.

 

​Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust Stuudium õppekeskkonnas: janatrink.ope.ee

 

​Liitumisvõimalus juba alustanud õpperühmadega.

bottom of page