POSTITUSED

NORRA ja ROOTSI keele kursused 2021/2022

Updated: Mar 1

  • Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused

  • Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele

  • Kursused kontakttundidega koolimajas J.V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Zoom/Skype vm... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni).

  • Kursuste maht: auditoorsete tundide arvu järel sulgudes on näidatud kursuse kogumaht.

  • Kursusetasu saab maksta ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus.

  • Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

  • Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Liitumisvõimalus juba alanud kursustega (ka järeltundidega).

Täiendame infot (tunniplaanid ja kursuste algus) jooksvalt.

Õpperühm Tunde Tunniplaan Kursuse algus ja lõpp

NO A1.1 40 t (75 t) ajakava on täpsustamisel registreerimine


RO A1.1 40 t (75 t) ajakava on täpsustamisel registreerimine

RO A1.2 40 t (75 t) N 16.25-17.25 registreerimine

RO B2.1 44 t (84 t) T 16.25-17.25


TESTI oma taset: siin

Registreeri end siin

Hinnad:

40 audit tundi 360 €. Osade kaupa tasumisel: 3 x 124 € või 5 x 76 €.

Lisandub õppematerjali maksumus (õpik ja/või jaotusmaterjal)

Tellitud kursused ja individuaaltunnid, paarisõpe ja minirühmad: tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg, tunniplaan ja õppekeel kokkuleppel. Küsi pakkumist info@janatrinkerakool.ee

Õpetajad: norra ja rootsi keel - Kai Sommer


Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner


Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.

Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), sh A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

Kursusele registreerimiseks:

palun teatage täpne soov (sh tase ja info seniste sama keele õpingute ja vastava tunnistuse (olemasolul) kohta), õppija ja maksja isiku- ning kontaktandmed aadressile: info@janatrinkerakool.ee, tel 443 1006, 5626 4884 või tulge kohale J. V. Jannseni 7a, Pärnu

Vt ka: Huvihariduse ja huvitegevuse toetus peredele - Pärnu linnalt


Asume J. V Jannseni 7A , Pärnu linn, III korrus (kaldtee, lift).