POSTITUSED

NORRA ja ROOTSI keele kursused 2020/2021. õa

Updated: Feb 26

  • Täiskasvanute täiendusõpe - tööalase ja suhtluskeele kursused

  • Suuremat tähelepanu pööratakse rääkimis-ja kuulamisoskuse arendamisele

  • Kursused kontakttundidega koolimajas J.V. Jannseni 7a või VEEBIPÕHINE õpe reaalajas (Zoom/Skype vm... - õppija vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ning mikrofoni).

  • Kursuste maht: auditoorsete tundide arvu järel sulgudes on näidatud kursuse kogumaht.

  • Kursusetasu saab maksta ka osade kaupa. Kursusetasule lisandub õppematerjali maksumus.

  • Eraisik saab makstud kursusetasu summa esitada tuludeklaratsioonis koolituskuludena vastavalt Tulumaksuseaduse §26

  • Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner

Liitumisvõimalus juba alanud kursustega (ka järeltundidega).

Täiendame infot (tunniplaanid ja kursuste algus) jooksvalt.

Õpperühm Tunde Tunniplaan Kursuse algus ja lõpp

NO A1.1 40 t (75 t) ajakava on täpsustamisel registreerimine


RO A1.1 40 t (75 t) ajakava on täpsustamisel registreerimine

RO A1.2 40 t (75 t) N 16.25-17.25 Algus 29. okt - liitumisvõimalus

RO B1.2 44 t (84 t) T 16.25-17.25 Algus 29. sept - liitumisvõimalus


TESTI oma taset: siin

Vaata: Vastuvõtt ja hinnakiri

Hinnad:

40 audit. tunnise kursuse hind 360 €. Osade kaupa tasumisel: 3 x 123 € või 5 x 57,6 €.

Lisandub õppematerjali maksumus (õpik ja/või jaotusmaterjal)

Tellitud kursused ja individuaaltunnid, paarisõpe ja minirühmad: tase, keelevaldkond ja kursuse maht vastavalt tellija eesmärkidele. Aeg, tunniplaan ja õppekeel kokkuleppel. Küsi pakkumist info@janatrinkerakool.ee

Õpetajad: norra ja rootsi keel - Kai Sommer


Jana Trink Erakool on Töötukassa koolituskaardipartner


Kõigis täiskasvanute õpperühmade ainekavades töökeel vastavalt kursuse tasemele.

Kursused A1, A2, B1 edukalt lõpetanu saab hästi hakkama igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, assisteerimine, hotellid, turism, taastusravikeskused jne), sh A1 lõpetanu väga lihtsa sõnavara ja väljenditega.

Kursusele registreerimiseks:

palun teatage täpne soov, s.h tase, info seniste sama keele õpingute ja vastava tunnistuse (olemasolul) kohta, õppija ja maksja nimed ning kontaktid info@janatrinkerakool.ee või tel 443 1006, 5626 4884 või J. V. Jannseni 7a

Koolituslepingute sõlmimine enne kursuse algust.

Vt ka: Huvihariduse ja huvitegevuse toetus peredele - Pärnu linnalt


Asume J. V Jannseni 7A (http://kaart.delfi.ee//?bookmark=e6946f4070ece024f4c65d3b0022241a) Kaldtee, liftiga saab kolmandale korrusele.